Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere (PTR)

A Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere (PTR) projektelem célja az, hogy a széttagolt, hatóságonként vezetett nyilvántartásokból egységes, országos nyilvántartás jöjjön létre, mely támogatja az ellátásokra vonatkozó igények hatékony és igazságos elbírálását. A szakmai terjedelembe a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által meghatározott, államigazgatási hatáskörben nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások tartoznak.

Regisztráció

A regisztráció megkezdése előtt kérjük, olvassa el és kövesse a Felhasználó kézikönyvet, illetve töltse ki a regisztrációhoz szükséges dokumentumokat. Új felhasználó regisztrálására az idm.nrszh.hu oldalon van lehetőség. A regisztrációhoz a következő feltételeknek kell megfelelni:

  1. fennálló köztisztviselői jogviszony, vagy kormánytisztviselői jogviszony,
  2. ügyfélkapu belépési jogosultság.
IDM Felhasználói kézikönyv
E-képviselői kijelölő nyilatkozat
E-képviselői megszüntető nyilatkozat

Az Ügyfélkapu regisztráció során megadott adatokkal kitöltött „E-képviselőt kijelölő formanyomtatványt” postai úton meg kell küldeni az NRSZH-nak. Az E-képviselőt a jegyző, illetve a járási hivatal vezetője jelöli ki.

Felhasználói kézikönyvek

PTR Felhasználói kézikönyvek I.

PTR – OEP-TAJ ellenőrzés működése
PTR – Interfész jogosultság és interfész használat
RSZS Átforgatás – FHT/EGYT funkció
Új ellátási formában megjelenő RSZS ellátások
PTR – Riportok és ellátás mozgatások
PTR – Kereső felületek működése
PTR – Ellenőrzés funkciók
PTR – Módosító ág funkció
Jegyzőkönyv PTR-ből lekérendő adatok átadás-átvételéhez

 

PTR Felhasználói kézikönyvek II.

Általános tájékoztató 
1.  Ápolási díj alanyi
2. Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT)
3.  Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság   
4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás  
5.  Gyermektartásdíj megelőlegezése 
6.  Időskorúak járadéka
7.  Közgyógyellátás alanyi 
8.  Közgyógyellátás normatív 
9.  Otthonteremtési támogatás 
10. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
11. Települési támogatás 
12. Ápolási díj méltányossági  
13. Közgyógyellátás méltányossági
14. Lakásfenntartási támogatás
15. Lakásfenntartási támogatás – Adósságkezelési támogatás

 

Ügyfélszolgálat

 

 8,967 megtekintés