Roma Koordinációs Tanács leírása

Roma Koordinációs Tanács

2011-től működik a Roma Koordinációs Tanács (ROK-T), amely a cigány népesség hatékony felzárkózásának előmozdítását szolgáló intézkedések érdekében biztosít teret a párbeszédre és az együttműködésre, egy társadalmi partnerségen alapuló, javaslattevő, véleményező, konzultatív testület. A Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról szóló 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat a Kormányzati struktúra átalakítása miatt 2022. november 2-án módosult. A Kormányhatározat értelmében a Tanács elnöke a Belügyminiszter, az elnököt akadályoztatása esetén a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár helyettesíti. A ROK-T társelnökei a diagnózis alapú felzárkózási stratégia végrehajtásáért felelős miniszterelnöki biztos és a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos. A ROK-T évente kétszer ülésezik.

A Tanács célja

A Tanács célja a cigány népesség hatékony felzárkózásának előmozdítását szolgáló intézkedések társadalmi partnerségen alapuló kialakítása, végrehajtása és eredményeivel kapcsolatos véleménynyilvánítás. A Tanács a felzárkózást szolgáló tanácsadó, konzultációs testület, színtere az érintett társadalmi csoportok érdekeire vonatkozó információk kormányzati munkába történő közvetítésének.

A Tanács feladatai

  1. felhívja a figyelmet mindazokra a problémákra, amelyek nehezítik a cigányság felzárkózását segítő intézkedések megvalósulását;
  2. véleményt nyilvánít a szegénységben, társadalmi kizáródásban élő cigány népesség társadalmi integrációját érintő szabályozási és intézkedési javaslatokról, valamint a hazai és nemzetközi jelentésekről, tájékoztatókról és beszámolókról;
  3. javaslatokat fogalmaz meg a cigányság életkörülményeinek, társadalmi helyzetének javítását, valamint társadalmi integrációjának elősegítését szolgáló intézkedésekkel kapcsolatban; javaslatot tesz az elérendő eredményekre, célokra, és megoldásmódokra, továbbá konkrét intézkedésekre;
  4. részt vesz a cigányság társadalmi helyzetének javításával, valamint társadalmi integrációjának elősegítésével kapcsolatos feladatok hatásának értékelésében;
  5. közreműködik a felzárkózást elősegítő szakmai hálózatok kialakításában, fejlesztésében.

 

A Tanács egy 33 tagú testület. Tagjai között 7 országos civil szervezet, 5 megyei roma nemzetiségi önkormányzat és 6 egyház képviselete jelenik meg. Állandó meghívottja többek között az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóság, a Központi Statisztikai Hivatal, továbbá az Országgyűlés Kulturális Bizottságának és Népjóléti Bizottságának az elnöke. A Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról szóló 1 102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat módosításáról szóló 1405/2017. (VI. 28.) Korm. határozat alapján a ROK-T Szakpolitikai Testületeket hozott létre. Ezek a következők: Oktatási és Gyermek jól-léti, Foglalkoztatási, Lakhatási, Kulturális, Településfejlesztési és Cigánypasztorációs Szakpolitikai Testületek. A ROK-T és szakpolitikai testületei közösen dolgoznak azon, hogy a romákat érintő feladatokra, problémákra megoldást keressünk és megvalósításba minél többeket bevonjunk.

 

ROK-T learás
ROK-T ügyrendje
ROK-T tagok és delegáló szervezetek
ROK-T 2023. évi Munkaterv

 511 megtekintés