Közlemény a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek képzéséhez benyújtott programokhoz szükséges adatlapról és a bírálati díjáról

A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján közzéteszi a Rendelet 10/B. § (1) bekezdése értelmében a vezetőképzési programok szervezése iránti kérelem benyújtására szolgáló adatlapot és a bírálati díjat.   További információk és a benyújtandó Adatlap az alábbi…

Közlemény a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek képzéséhez benyújtott programokhoz szükséges adatlapról és a bírálati díjáról

A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján közzéteszi a Rendelet 10/B. § (1) bekezdése értelmében a vezetőképzési programok szervezése iránti kérelem benyújtására szolgáló adatlapot és a bírálati díjat.   További információk és a benyújtandó Adatlap az alábbi…

Közlemény az egyes szociális szolgáltatások és a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó szolgáltatások 2023. évi befogadható kapacitásairól

Közlemény az egyes szociális szolgáltatások és a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó szolgáltatások 2023. évi befogadható kapacitásairól A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 19/A. § (1) bekezdése szerint a finanszírozási rendszerbe való befogadás érdekében a miniszter minden év január 15-éig a Szociális Ágazati…

Támogatási felhívás villany- és a gázáremelkedés finanszírozására civil fenntartók részére

TÁMOGATÁS 2022 villany- és a gázáremelkedés finanszírozására civil fenntartók részére A Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: SZIN Kft.) egyedi támogatást biztosít azon nem állami fenntartók részére – kivéve az egyházi kiegészítő támogatásban részesülő fenntartókat – (a továbbiakban: civil fenntartók), amelyek kötelező állami feladatot ellátó szociális és/vagy gyermekvédelmi szolgáltatást biztosítanak, illetve családok átmeneti otthonát…

Elkészült a Konvergencia-régiókban működő család- és gyermekjóléti központok és szolgálatok, valamint a regionális diszpécserszolgálatok krízisidőszakban történő együttműködését szabályozó protokoll

A Protokoll a téli krízisidőszakban a fűtetlen ingatlanokban, testi épséget, egészséget veszélyeztető lakhatási körülmények között élő, kritikus helyzetbe került emberek ellátása során a család- és gyermekjóléti központok és szolgálatok, valamint a regionális diszpécserszolgálatok feladatainak megosztását, együttműködésük kereteit, annak alapvető szabályait határozza meg. a Konvergencia-régiókban működő család- és gyermekjóléti központok és szolgálatok, valamint a regionális diszpécserszolgálatok…

Elkészült az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység módszertani útmutatója

Az EFOP 1.9.4.-VEKOP-16-2016-0001 „A szociális ágazati módszertani és információs rendszereinek megújítása” c. kiemelt projekt keretében elkészült az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység módszertani útmutatója. Az útmutató segítséget kíván nyújtani a szakmai szabályok és a szolgáltatás irányelveinek betartásához, a gyakorlati munka gördülékeny kivitelezéséhez. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység módszertani útmutatója