Közlemény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 58/A. § (2c) bekezdés b) pontjához

Az a szolgáltatás, férőhelyszám, ellátotti létszám, feladatmutató, amelynek létesítésére, fejlesztésére a fenntartó elnyert hazai vagy uniós pályázattal rendelkezik, a rendelkezésre álló kapacitásoktól függetlenül befogadható a finanszírozási rendszerbe. Azon pályázatok listáját, melyek a kapacitástól független befogadást megalapozhatják, a miniszter közleményben teszi közzé. A közleményben felsorolt pályázati lista bővítése szükségessé vált. A pályázati lista kiegészült: „A támogató…

Közlemény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 58/A. § (2c) bekezdés b) pontjához

Az a szolgáltatás, férőhelyszám, ellátotti létszám, feladatmutató, amelynek létesítésére, fejlesztésére a fenntartó elnyert hazai vagy uniós pályázattal rendelkezik, a rendelkezésre álló kapacitásoktól függetlenül befogadható a finanszírozási rendszerbe. Azon pályázatok listáját, melyek a kapacitástól független befogadást megalapozhatják, a miniszter közleményben teszi közzé. A közleményben felsorolt pályázati lista bővítése szükségessé vált. A pályázati lista kiegészült: „A támogató…

Elkészült a Képesség- és tehetséggondozás a gyermekvédelmi szakellátásban elnevezésű módszertani útmutatója

Elkészült a „Képesség- és tehetséggondozás a gyermekvédelmi szakellátásban” elnevezésű módszertani útmutató, melynek célja, hogy támogatást nyújtson a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakembereknek a gyermekek képességeinek és tehetségének kibontakoztatására irányuló szakmai munkában. A Módszertani útmutatót Pintér Sándor belügyminiszter ellenjegyezte.     Képesség- és tehetséggondozás a gyermekvédelmi szakellátásban módszertani útmutató

Pályázati felhívás szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás és utcai szociális munkát biztosító szolgáltatás befogadására és állami támogatására

Pályázati Felhívás Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás és utcai szociális munkát biztosító szolgáltatás befogadására és állami támogatására 2023 meghirdetés napja: 2023.04.05. Magyarország közigazgatási területén a jelen pályázati felhívásban meghatározott ellátási területre szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátása (ASZ), valamint utcai szociális munkát biztosító szolgáltatás (USZ) vonatkozásában jelenleg ellátatlanul vagy részben ellátatlanul maradt területek ellátását vállaló szolgáltató befogadása az ellátórendszerbe, továbbá…

Közlemény az egyes szociális szolgáltatások és a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó szolgáltatások 2023. február havi befogadható kapacitásairól

Központi költségvetési támogatásban az a szociális, gyermekjóléti szolgáltatást biztosító fenntartó részesülhet, aki a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre került, és az általa nyújtott szolgáltatás a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe befogadásra került. Amennyiben a fenntartó által nyújtott szolgáltatás esetében a befogadás általános - a rendelkezésre álló kapacitástól független - feltételei nem állnak fenn,…

VÖRÖS KÓD KIADÁSA

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (3) bekezdése alapján a Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkár 2023. február 7. (kedd) 20:00  óra és 2023. február 11. (szombat) 8:00 óra közötti időszakra kiadta a vörös kód figyelmeztetést a Dél-Alföld, Észak-Magyarország régiókra vonatkozóan. A Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkár Közép-Magyarország régióra  vonatkozóan is kiadta a…