Közlemény a család- és gyermekjóléti központok fogyatékosságügyi tanácsadói tevékenységre történő kijelöléséről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A. § (7) bekezdése értelmében a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt család- és gyermekjóléti központ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § (9) bekezdése szerinti fogyatékosságügyi tanácsadást is biztosít. A szociálpolitikáért felelős miniszter a kijelölésről szóló közleményt…

Közlemény a család- és gyermekjóléti központok fogyatékosságügyi tanácsadói tevékenységre történő kijelöléséről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A. § (7) bekezdése értelmében a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt család- és gyermekjóléti központ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § (9) bekezdése szerinti fogyatékosságügyi tanácsadást is biztosít. A szociálpolitikáért felelős miniszter a kijelölésről szóló közleményt…

Tájékoztató a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által szervezett, 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelethez tartozó továbbképzésekről

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló, 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelethez tartozó szakmai továbbképzések közül a szakmai e-learning típusú továbbképzések az Online Jelentkeztetési és Képzésszervezési Felületen: https://ojkf.szgyf.gov.hu/ (Továbbiakban: OJKF) költségtérítéses formában már elérhetőek. A továbbképzésekre a munkavállalók az OJKF-en az egyéni - PÁLYÁZÓI fiókba való belépés után az „Elérhető továbbképzések” menüpont…

Közlemény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 58/A. § (2f) bekezdése szerinti egyedi befogadási kérelmek benyújtásának időpontjáról

Az Szt. 58/A. § (2f) bekezdése szerint a szociálpolitikáért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével indokolt esetben - évente két alkalommal - dönthet a szolgáltató, intézmény, ellátotti létszám, férőhelyszám, illetve feladatmutató befogadásának szükségességéről a (2c) és a (2d) bekezdésben foglaltakra tekintet nélkül, a költségvetési források, a területi lefedettség, a szükségletek és a szolgáltatói nyilvántartásból…

VÖRÖS KÓD KIADÁSA

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzés alapján 2023. augusztus 25. péntek és 2023. augusztus 28. hétfő között a napi középhőmérséklet eléri és egyes helyeken meg is haladja a 27 °C-t.  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (3) bekezdése alapján Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár az Országos Meteorológiai Szolgálat jelzésével,…

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁST VÉGZŐ SZOLGÁLTATÓK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRA 2024-2026 IDŐSZAKRA!

Pályázati Felhívás! Meghirdetés dátuma: 2023.07.26. A Belügyminisztérium pályázatot hirdet „A fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók működési támogatására 2024-2026” (FF2024) címmel. Jelen Pályázat célja a Magyarországon fejlesztő foglalkoztatást nyújtó Fenntartók 2024. január 1. és 2026. december 31. közötti időszakban történő működésének támogatása, ezen időszakon belül a 2024. évi működési támogatás biztosítása. A pályázatot a fejlesztő foglalkoztatást biztosító…