Gyerekesély Bizottság

A Gyerekesély Iroda biztosítja a kötelezően létrehozott Gyerekesély Bizottság adminisztratív és szakmai hátterét. A Gyerekesély Bizottság egy olyan konzultatív testület, amely együttműködik a járás területén működő összes humán szolgáltatóval, önkormányzatokkal, társulásokkal, egyházakkal, civil szervezetekkel.  Javaslatokat, és határozatot hoz a szakmaközi hálózat, a jelzőrendszer és a Gyerekesély Iroda által delegált ügyek, problémák megoldására.

A Gyerekesély Bizottság felügyeli a családmegtartó- és krízisalap létrehozását, és működtetését és az innovatív és szükségletalapú megoldások megvalósulását.

A Gyerekesély Iroda a Gyerekesély Bizottság különös figyelmet fordít a működési területén elérhető egyéb támogatások megvalósulására, a források és tevékenységek összekapcsolódási, egymásra épülési lehetőségeire, a szinergia mátrix érvényesülésére. A kötelező tevékenységek közül felügyeli a Gyerekesély Stratégia, Cselekvési Terv felülvizsgálatát, elkészítését, a megvalósítás évenkénti felülvizsgálatát, frissítését és egyetértése esetén elfogadja azokat. A GYEB feladata javaslatok kidolgozása a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások térségi szintű összehangolására, helyi rendeletek, és szolgáltatásfejlesztési koncepciók járási szintű összehangolására.

A fent felsorolt tevékenységek az egyes járásokban a helyi igényekre reagálnak, és térségenként eltérő formában vannak jelen.

 3,636 megtekintés