„Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottsága

Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottsága

Magyarország Országgyűlése 2007. május 31-én elfogadta a “Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 (továbbiakban: Stratégia) szóló 47/2007. (V. 31.) Országgyűlési határozatot.

Az Országgyűlés a határozat 6. pontjában felkérte a Kormányt, hogy hozzon létre egy a Stratégia végrehajtását segítő, követő és értékelő monitoring bizottságot, szakmai és civil szervezetek, egyházak, valamint a helyi önkormányzatok bevonásával. Ennek megfelelően a Kormány az 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozatban döntött a “Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának (továbbiakban Bizottság) létrehozásáról.

A Bizottság a Nemzeti Stratégia végrehajtását és annak civil kontrollját, átláthatóságát segítő, véleményező és javaslattevő testület. Feladatait a létrehozásáról döntő 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat 3. pontja határozza meg, a “Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia végrehajtásának segítése, követése és értékelése, átláthatósága és civil kontrolljának biztosítása érdekében.

A Bizottság feladata vélemények, ajánlások megfogalmazásával tevékenyen közreműködni a Nemzeti Stratégia és a cselekvési tervét tartalmazó Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 intézkedési tervének megvalósításában, a Nemzeti Stratégia és a cselekvési terv végrehajtását monitorozni, az utánkövetés eszközrendszerét és eljárásait továbbfejleszteni.

A Bizottságnak a nyomonkövetés mellett feladata többek között, hogy vélemények, ajánlások megfogalmazásával tevékenyen közreműködjön a “Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia 2007-2032 megvalósításában, és véleményt nyilvánítson a gyermekek helyzetéhez kapcsolódó aktuális kérdésekről, továbbá figyelemmel kísérni és értékelni a Nemzeti Stratégia céljaival, prioritásaival kapcsolatos társadalmi folyamatok alakulását és

A Bizottság 2008. szeptember 24-én alakult meg és megkezdte a Nemzeti Stratégiában meghatározott feladatok végrehajtása eredményeinek, hatásainak értékelését.

A Bizottság tagjai, a gyermekekkel, a gyermekszegénység csökkentésével, a gyermekek esélyeinek javításával foglalkozó vagy a területen tevékenykedő civil szervezetek, egyházak, valamint helyi önkormányzatok delegáltjai. A szervezetek által jelölt személyeket a feladatkörrel rendelkező miniszter, jelenleg a Belügyminiszter, írásban kéri fel a feladat ellátására. A Bizottság évente kétszer ülésezik és a delegálások megújítására négyévente kerül sor.

A jelenleg hatályos kormányhatározat módosítás (1521/2022. (XI. 2.) alapján a Bizottság 33 tagú testület.

„Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottsága       

 1,568 megtekintés