Tájékoztató

Nemzetközi Ügyek – Tájékoztató

A nemzeti ügyektől eltérően a nemzetközi jogintézményekkel érintett ügyek elbírálása során nemcsak a magyar, hanem az Európai Unió szociális biztonságra vonatkozó és/vagy a kétoldalú egyezmények, megállapodások rendelkezéseit is alkalmazni kell. Nemzetközi ügynek minősülnek továbbá a harmadik országban (azaz nem EU/EGT tagállamban, Svájcban vagy Magyarországgal szociálpolitikai/szociális biztonsági egyezményt kötött országban) élő személyek által előterjesztett kérelmek is, de esetükben a kérelem elbírálásánál nem kerül sor az EU koordinációs rendeleteinek és/vagy a kétoldalú egyezmények rendelkezéseinek alkalmazására.

Az eljárást az erre a célra rendszeresített Adatlapon lehet megindítani, melyet – a személyi adatok és az aláírás magyar külképviseleti szerv vagy közjegyző általi hitelesítése után – közvetlenül az illetékes magyar intézmény (Budapest Főváros Kormányhivatala – 1035 Budapest, Váradi utca 15., Postafiók: 1590 Budapest Pf. 155) részére kell postai úton megküldeni.

2022.

 3,186 megtekintés