Szakértői névjegyzékekről

A Kormány által erre kijelölt szerv a szakértői tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint névjegyzéket vezet.

A névjegyzékben szereplő adatokból álló névjegyzéket – szakterületenkénti tagolásban – a nyilvántartást vezető szerv a jogszabályban meghatározott módon közzéteszi. A 2017. januártól hatályba lépő jogszabályi rendelkezések megfelelően, az alábbi nyilvántartások érhetők el a Szociális Ágazati Portálon.

  • Foglalkozási Rehabilitációs Szakértők névjegyzéke
  • Hivatásos gondnokok nyilvántartása
  • Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzéke
  • Komplex szükségletfelmérés végzésére kijelölhető személyek nyilvántartása
  • Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék
  • Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék
  • Rehabilitációs Orvosszakértői Névjegyzék

 5,589 megtekintés