Megváltozott munkaképességű személyeknek

2021. január 1-től a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet /8. § (1) pontja/ alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság jogutódja a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet.

Így 2021. január 1. napjától a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmr.) 1. § (14) és 19. § (6) pontja alapján foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások koordinációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat az NSZI látja el. Mint szakmai irányításban közreműködő szerv hozzájárul azon eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások elkészítésében, amelyek segítik a rehabilitációs hatósági és szolgáltató tevékenységet, valamint hatékonysági vizsgálatokat folytat, prognózisokat, elemzéseket készít.

A Megváltozott munkaképességű személyek menüpont felépítése

Az Ügyfél tájékoztatókból megismerheti a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak formáit, azok igénylési módját és jogosultsági feltételeit, a komplex minősítés folyamatát, a rehabilitációs hatósággal való együttműködés formáit, valamint a különböző jogorvoslati lehetőségeket. Ezen túlmenően megtudhatja azt is, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők milyen feltételekkel folytathatnak keresőtevékenységet, és milyen kedvezményeket vehet igénybe a munkáltatójuk.

Nyomtatványok alpontban a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos nyomtatványok érhetők el.

Nemzetközi ügyek

A nemzeti ügyektől eltérően a nemzetközi jogintézményekkel érintett ügyek elbírálása során nemcsak a magyar, hanem az Európai Unió szociális biztonságra vonatkozó és/vagy a kétoldalú egyezmények, megállapodások rendelkezéseit is alkalmazni kell. E témakörre vonatkozó további információk és tájékoztató linkek találhatók a honlap ezen alpontjában.

Jogszabályok alpontban felsorolva találhatók a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával, és ellátásaihoz kapcsolódó jogszabályok és fontosabb jogforrások; továbbá egy link az Európai Unió szociális biztonsági koordinációs rendeleteihez.

Rehabilitációs hatóságok elérhetősége, jogorvoslati lehetőségek alpontban felsorolva találhatók a fővárosi és vámegyei kormányhivatalok elérhetőségei. A Kormány a 327/2011. (XII. 29.) kormányrendeletben rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelölte ki.

2023.

 9,662 megtekintés