Beavatkozási területek

A helyi igényekre és szükségletekre reagálva a felhívás keretében megvalósuló fejlesztések átfogó célja a 2007-ben elindult integrált térségi gyermekprogramok továbbfejlesztése, újabb célterületekre való kiterjesztése az alábbiakban megfogalmazott specifikus célok és a hozzájuk társuló tevékenységek, módszerek segítségével:

 • a szegénység csökkentése érdekében családi gazdálkodási stratégiák átalakítása,
 • jövőkép kialakítása, a szegény családokban élő gyerekek fokozott támogatása,
 • szocializációjuk segítése.
 • körükben a Biztos Kezdet szemlélet elmélyítése, elterjesztése,
 • az alacsony képzettség hosszú távú csökkentése,
 • a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai és iskolán kívüli képesség- és készségfejlesztése,
 • továbbtanulási arány növelése,
 • a korai iskolaelhagyás csökkentése,
 • egészségtudatos életmód elterjesztése a hátrányos helyzetű gyerekek és szüleik körében,
 • melynek keretében az egészségi állapot javítása,
 • tinédzserszülések csökkentése, szenvedélybetegségek,
 • egyéb devianciák csökkentése,
 • a humán szolgáltatások kapacitásbővítése a támogatott hátrányos helyzetű területeken,
 • a szociális, pedagógiai, kulturális, egészségügyi ellátórendszer intézményei közötti együttműködések  javítása,
 • szakemberek számának növelése,
 • hiányzó szakember-kapacitás pótlása (pl.: iskolapszichológus, szociális munkás, gyógytornász, fejlesztő pedagógus),
 • cselekvőképes helyi közösségek kialakítása,
 • önszerveződések ösztönzése és megerősítése.

Az átfogó és specifikus célok elérését olyan eszközök szolgálják, mint az innovatív módszerek kidolgozása helyi szakemberek bevonásával, szakmai műhelyek megtartása, jó gyakorlatok átadása, célcsoport számára szolgáltatások és képzések nyújtása, szabadidős és fejlesztő programok megvalósítása, civil kezdeményezések és hálózatos együttműködések ösztönzése.

 3,364 megtekintés