A stratégia társadalmi és intézményi környezetéről szóló értékelések, tanulmányok

Társadalmi folyamatok Magyarországon a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia elfogadásának időszakában, 2009-2012. TÁRKI, 2014.
A Biztos Kezdet program hatásvizsgálata. HÉTFA Kutatóintézet, 2016.
A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia első 5 évének monitoring jelentése. HÉTFA Kutatóintézet, 2017.
Társadalmi folyamatok Magyarországon a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia időszakának első felében. TÁRKI, 2018.
A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (MNTFS) érvényesülésének értékelése a fejlesztéspolitikában. TÁRKI, 2020. 

 1,346 megtekintés