Szolgáltatói nyilvántartás (MŰKENG)

A Szolgáltatói nyilvántartás (MŰKENG) rendszer a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok működését engedélyező hatóságok (kormányhivatalok szociális és gyámhivatalai), valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal engedélyezési és ellenőrzési eljárásaihoz kapcsolódó adminisztratív feladatok végrehajtását támogatja.

Szolgáltatói Nyilvántartás a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok közhiteles hatósági nyilvántartása 2013. december 1-től került kialakításra. Az új nyilvántartás lényege, hogy a korábbi, papír alapú engedélyezés elsődlegessége helyett a Szolgáltatói Nyilvántartásba való bejegyzés alapozza meg a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok működését.

A rögzítendő adatok körét, főbb működési elveit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K §-a, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) i)  rendelkezései határozzák meg. A részletes végrehajtási szabályokat a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet határozza meg.

Regisztráció

A regisztráció megkezdése előtt olvassa el, a felhasználói kézikönyvet és kövesse a Felhasználó kézikönyv MŰKENG-re vonatkozó lépéseit, illetve töltse ki a regisztrációhoz szükséges dokumentumokat:

IDM Felhasználói kézikönyv
Nyilatkozat
Meghatalmazás
Meghatalmazás visszavonása

 

Felhasználói kézikönyvek

Kérelem elektronikus benyújtása a Szolgáltatói Nyilvántartásba
E-kérelem beérkezése (SZGYH Feladatkiosztó)
E-kérelem átvétele (SZGYH Ügyintéző)
Új bejegyzés kérelem (SZGYH Ügyintéző)
Módosítás bejegyzése kérelem (SZGYH Ügyintéző)
Struktúraváltás (SZGYH Ügyintéző)
Jóváhagyó irat készítése (SZGYH Ügyintéző)
Irat kiadmányozása (SZGYH Ügyintéző)
Iktatás, döntés közlése, jóváhagyó döntés jogerősítése (SZGYH Ügyintéző)
Bejegyzések lekérdezése (MÁK betekintési jogosultsággal)

Iratminták

Határozat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséről
Határozat a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés elutasításáról
Határozat szolgáltatói nyilvántartásban történő adatmódosítás kérelemre
Határozat szolgáltatói nyilvántartásban történő adatmódosítás hivatalból
Határozat szolgáltatói nyilvántartásban történő adatmódosítási kérelem elutasítása
Határozat szolgáltatói nyilvántartásból törlés a fenntartó kérelmére
Határozat szolgáltatói nyilvántartásból törlés hivatalból
Határozat a szolgáltatói nyilvántartásból történő törlési kérelem elutasításáról
Egyszerűsített határozat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséről
Egyszerűsített határozat szolgáltatói nyilvántartásban történő adatmódosítás
Egyszerűsített határozat szolgáltatói nyilvántartásból törlés
Hatósági bizonyítvány R. 4.§ (6) bek. alapján
Tanúsítvány (hatósági bizonyítvány)

Ügyfélszolgálat

 30,299 megtekintés