Közlemény a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet képzéseihez

Frissítve: 2021.05.12.

A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Képzési Igazgatósága, az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet képzéseihez kapcsolódóan tájékoztatást tett közzé a 2021-ben induló képzésekről.

A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetben a Képzési Igazgatóság, az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a alapján 2021-ben az alábbi képzéseket szervezi:

a) a családsegítés vonatkozásában az adósságkezelési tanácsadó,

b)   a támogató szolgálat,

c) a falu- és tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában a falu- és tanyagondnoki,

d)   a közösségi pszichiátriai ellátás,

e)   a komplex támogatási szükségletmérő,

f)   az óvodai és iskolai szociális segítő,

g)  a szociális diagnózist készítő esetmenedzser

A Rendelet 3. § szerint:

Az Intézet a képzésekkel kapcsolatosan minden év februárjában közleményt jelentet meg a honlapján és a Szociális Ágazati Portálon, amely tartalmazza a jelentkezéssel és a képzéssel kapcsolatos tudnivalókat, így különösen a képzés helyét, időpontját, a jelentkezési díjat és a képzési térítési díjat.”

Az alábbiakban olvashatók az induló képzésekkel kapcsolatos tájékoztatók

Közlemény az adósságkezelési tanácsadó képzéshez
Közlemény Támogató szolgálattal kapcsolatos képzéshez
Közlemény a falu- és tanyagondnoki képzéshez
Közlemény A közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos képzéshez
Közlemény a komplex támogatási szükségletmérő képzéshez
Közlemény a szociális diagnózist készítő esetmenedzser képzéshez
Közlemény az óvodai és iskolai szociális szociális segítő képzéshez

 

Kapcsolódó anyagok:

Jelentkezési lap képzésekhez
Jelentkezési lap – óvodai és iskolai szociális segítő képzésre
CSAK ENNÉL A KÉPZÉSNÉL HASZNÁLHATÓ

 1,353 megtekintés