Tájékoztató / egyéb nemzetközi egyezmény

TÁJÉKOZTATÓ

a nemzetközi együttműködési kötelezettséget keletkeztető kétoldalú szociális biztonsági tárgyú egyezményekről

Az alább felsorolt egyezmények tárgyi hatálya nem terjed ki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira. A szerződő feleket adott esetben a benyújtott kérelem továbbítására, illetve egyéb adatszolgáltatásra vonatkozó kötelezettség terheli.

A tájékoztatás nem teljes körű, konkrét, egyedi ügyben a kérelmet elbíráló rehabilitációs hatósághoz illetve az illetékes külföldi intézményhez kell fordulni.

  • magyar-bosznia-hercegovinai egyezmény

A 2009. évi II. törvénnyel került kihirdetésre a Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény, amely a külügyminiszter 18/2009. (IV. 28.) KüM határozata alapján 2009. augusztus 1. napjától hatályos.

A magyar rokkantsági ellátórendszer 2012. január 1. napjától megvalósult átalakítása jelentősen befolyásolta az egyezmény rendelkezéseinek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai tekintetében történő alkalmazhatóságát.

A magyar lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező és Magyarországon, valamint Bosznia-Hercegovinában is biztosítási időt szerzett személy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását az erre a célra rendszeresített kérelem Adatlapon a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs hatóságnál kérheti. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező által kitöltött és aláírt 2. számú pótlapot, a HU/BiH 204 jelű formanyomtatványt, valamint a bosznia-hercegovinai jogviszonyokra vonatkozó egykorú, eredeti igazolásokat is (pl.: leckekönyv, katonakönyv, munkakönyv, munkaszerződés, jövedelemigazolás). A rehabilitációs hatóság a kérelmet a magyar nemzeti szabályok alapján bírálja el, valamint gondoskodik az egyezmény rendelkezéseinek megfelelő módon a kérelem és mellékleteinek a külföldi illetékes intézmény részére történő továbbítása felől.

A Bosznia-Hercegovinában lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki Magyarországon is szerzett biztosítási időt, amelyre tekintettel a magyar ellátás megállapítását kéri, a külföldi illetékes intézménynél, az ott helyben szokásos módon teheti meg az erre vonatkozó igényének bejelentését.A kérelemhez mellékelni kell a magyar jogviszonyokra vonatkozó egykorú, eredeti igazolásokat is (leckekönyv, katonakönyv, munkakönyv, munkaszerződés, jövedelemigazolás). A külföldi illetékes intézmény a kérelmet és mellékleteit az egyezmény rendelkezéseinek megfelelő módon továbbítja Budapest Főváros Kormányhivatala részére a magyar eljárás lefolytatása érdekében.

Az illetékes külföldi intézmény elérhetőségei:

Zajednica Penzijsko Invalidsko Osiguranja Bosne I Hercegovine (SIZ)

Zivka Josila Br. 2, BH – 71000 Sarajevo, 71000 Sarajevo, Azize Sacirbegovic 2 Bosnia-Hercegovina, www.fbihvlada.gov.ba, e-mail: info@fbihvlada.gov.ba

A magyar és a bosznia-hercegovinai biztosítási időszakok összeszámítása nem lehetséges. A magyar ellátásra való jogosultság csupán a magyar nemzeti jogszabályban meghatározott mértékű magyar biztosítási idő megléte esetén állapítható meg.

Az egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén a Bosznia-Hercegovinában – a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján – a jogosultság megállapításának kért kezdő napján fennálló keresőtevékenység kizárja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását.

A bosznia-hercegovinai öregségi vagy rokkantsági nyugdíj megállapítása, illetve folyósítása a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai tekintetében rendszeres pénzellátásnak minősül, ezért a magyar ellátás megállapítását kizárják. A külföldi ellátás megállapítása esetén a már folyósított magyar ellátást pedig meg kell szüntetni a külföldi ellátás megállapítását megelőző nappal.

  • magyar-kanadai egyezmény

A 2003. évi LXIX. törvénnyel került kihirdetésre a Magyar Köztársaság és Kanada között a szociális biztonságról szóló, 2002. március 4-én, Budapesten aláírt Egyezmény, mely 2003. október 1. napján lépett hatályba.

A magyar rokkantsági ellátórendszer 2012. január 1. napjától megvalósult átalakítását követően az egyezmény rendelkezései tekintetében csak együttműködési kötelezettség terheli a feleket az alábbiak szerint:

A magyar lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező és Magyarországon, valamint Kanadában is biztosítási időt szerzett személy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását az erre a célra rendszeresített kérelem Adatlapon a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs hatóságnál kérheti. A kérelem a magyar nemzeti szabályok alapján kerül elbírálásra.

A kanadai rokkantsági nyugdíj megállapítását azonban az erre a célra rendszeresített GE/CAN 1/DI jelű kétnyelvű formanyomtatvány kitöltésével lehet kérni, amelyet szintén a rehabilitációs hatóságnál célszerű benyújtani, ahol gondoskodnak a nyomtatvány hitelesítése felől is. A kanadai rokkantsági ellátás igénylése esetén a formanyomtatványhoz mellékelni kell a kanadai jogviszonyokra vonatkozó egykorú, eredeti igazolásokat is. A kérelem és mellékleteinek a külföldi illetékes intézmény részére történő továbbítása felől a rehabilitációs hatóság gondoskodik.

A Kanadában élő személy a magyar ellátás megállapítását az erre a célra rendszeresített CA/HU 1.1 jelű kétnyelvű formanyomtatvány kitöltésével kérheti. A nyomtatványhoz mellékelni kell a magyar biztosítási időre vonatkozó egykorú, eredeti dokumentumokat is (pl.: munkakönyv, TB igazolvány, leckekönyv, katonakönyv, munkaszerződés, jövedelemigazolás). A formanyomtatványt és mellékleteit a kanadai illetékes intézményhez kell benyújtani, amely szerv gondoskodik a benyújtott dokumentumok hitelesítése, valamint azok továbbítása felől. A Kanadában élő kérelmezők ügyében a magyar eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala folytatja le.

Az illetékes kanadai intézmény elérhetőségei:

International Operations – AB Service Canada

P.O. Boksz 2710, Main Station Edmonton, Alberta T5J 4C2 Canada

A magyar és a kanadai biztosítási időszakok összeszámítása nem lehetséges. A magyar ellátásra való jogosultság csupán a magyar nemzeti jogszabályban meghatározott mértékű magyar biztosítási idő megléte és az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén állapítható meg.

Az egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén a Kanadában – a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján – a jogosultság megállapításának kért kezdő napján fennálló keresőtevékenység kizárja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását.

A kanadai öregségi vagy rokkantsági nyugdíj a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai tekintetében rendszeres pénzellátásnak minősül, ezért a magyar ellátás megállapítását kizárja. A kanadai ellátás megállapítása esetén a már folyósított magyar ellátást pedig meg kell szüntetni a külföldi ellátás megállapítását megelőző nappal.

  • magyar-québeci egyezmény

A 2006. évi XVII. törvénnyel került kihirdetésre a Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Kormánya között a szociális biztonságról szóló, Ottawában, 2004. május 12-én aláírt Megállapodás, amely a külügyminiszter 15/2006. (VI. 30.) KüM határozata alapján 2006. július 1. napjától lépett hatályba.

A magyar rokkantsági ellátórendszer 2012. január 1. napjától megvalósult átalakítását követően az egyezmény rendelkezései tekintetében csak együttműködési kötelezettség terheli a feleket az alábbiak szerint:

A magyar lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező és Magyarországon, valamint Québecben is biztosítási időt szerzett személy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását az erre a célra rendszeresített kérelem Adatlapon a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs hatóságnál kérheti. A kérelem a magyar nemzeti szabályok alapján kerül elbírálásra.

A québeci rokkantsági járadék megállapítását azonban az erre a célra rendszeresített HU/QUÉ 3 jelű kétnyelvű formanyomtatvány kitöltésével lehet kérni, amelyet szintén a rehabilitációs hatóságnál célszerű benyújtani, ahol gondoskodnak a nyomtatvány hitelesítése felől is. A québeci rokkantsági járadék igénylése esetén a formanyomtatványhoz mellékelni kell a québeci jogviszonyokra vonatkozó egykorú, eredeti igazolásokat is. A kérelem és mellékleteinek a külföldi illetékes intézmény részére történő továbbítása felől a rehabilitációs hatóság gondoskodik.

A Québecben élő személy a magyar ellátás megállapítását az erre a célra rendszeresített QUÉ/HU 1.1 jelű kétnyelvű formanyomtatvány kitöltésével kérheti. A nyomtatványhoz mellékelni kell a magyar biztosítási időre vonatkozó egykorú, eredeti dokumentumokat is (pl.: munkakönyv, TB igazolvány, leckekönyv, katonakönyv, munkaszerződés, jövedelemigazolás). A formanyomtatványt és mellékleteit a québeci illetékes intézményhez kell benyújtani, amely szerv gondoskodik a benyújtott dokumentumok hitelesítése, valamint azok továbbítása felől. A Québecben élő kérelmezők ügyében a magyar eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala folytatja le.

Az illetékes külföldi intézmény elérhetőségei:

Régie des rentes du Québec

2600, boul. Laurier local 650 Québec G1V 4T3 Canada

A magyar és a québeci biztosítási időszakok összeszámítása nem lehetséges. A magyar ellátásra való jogosultság csupán a magyar nemzeti jogszabályban meghatározott mértékű magyar biztosítási idő megléte és az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén állapítható meg.

Az egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén a Québecben – a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján – a jogosultság megállapításának kért kezdő napján fennálló keresőtevékenység kizárja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását.

A québeci nyugdíjjáradék vagy rokkantsági járadék a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai tekintetében rendszeres pénzellátásnak minősül, ezért a magyar ellátás megállapítását kizárja. A québeci ellátás megállapítása esetén a már folyósított magyar ellátást pedig meg kell szüntetni a külföldi ellátás megállapítását megelőző nappal.

  • magyar-koreai egyezmény

A 2006. évi LXXIX. törvénnyel került kihirdetésre a Magyar Köztársaság és a Koreai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Budapesten, 2006. május 12-én aláírt Egyezmény, amely 2007. március 1. napján lépett hatályba.

A magyar rokkantsági ellátórendszer 2012. január 1. napjától megvalósult átalakítását követően az egyezmény rendelkezései tekintetében csak együttműködési kötelezettség terheli a feleket az alábbiak szerint:

A magyar lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező és Magyarországon, valamint Koreában is biztosítási időt szerzett személy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását az erre a célra rendszeresített kérelem Adatlapon a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs hatóságnál kérheti. A kérelem a magyar nemzeti szabályok alapján kerül elbírálásra.

A koreai rokkantsági nyugdíj megállapítását azonban az erre a célra rendszeresített HUN-KOR 2 jelű kétnyelvű formanyomtatvány kitöltésével lehet kérni, amelyet szintén a rehabilitációs hatóságnál célszerű benyújtani, ahol gondoskodnak a nyomtatvány hitelesítése felől is. A koreai rokkantsági nyugdíj igénylése esetén a formanyomtatványhoz mellékelni kell a koreai jogviszonyokra vonatkozó egykorú, eredeti igazolásokat is. A kérelem és mellékleteinek a koreai illetékes intézmény részére történő továbbítása felől a rehabilitációs hatóság gondoskodik.

A Koreában élő személy a magyar ellátás megállapítását az erre a célra rendszeresített KOR-HUN 2 jelű kétnyelvű formanyomtatvány kitöltésével kérheti. A nyomtatványhoz mellékelni kell a magyar biztosítási időre vonatkozó egykorú, eredeti dokumentumokat is (pl.: munkakönyv, TB igazolvány, leckekönyv, katonakönyv, munkaszerződés, jövedelemigazolás). A formanyomtatványt és mellékleteit a koreai illetékes intézményhez kell benyújtani, amely szerv gondoskodik a benyújtott dokumentumok hitelesítése, valamint azok továbbítása felől. A Koreában élő kérelmezők ügyében a magyar eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala folytatja le.

Az illetékes koreai intézmény elérhetőségei:

National Pension Service (NPS) International Center – 22nd Fl., 173 Toegyero, – Namsan Square Bldg., Chungmuro 3-ga – Jung-gu, 04544 Seoul, Korea

A magyar és a koreai biztosítási időszakok összeszámítása nem lehetséges. A magyar ellátásra való jogosultság csupán a magyar nemzeti jogszabályban meghatározott mértékű magyar biztosítási idő megléte és az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén állapítható meg.

Az egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén a Koreában – a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján – a jogosultság megállapításának kért kezdő napján fennálló keresőtevékenység kizárja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását.

A koreai öregségi vagy rokkantsági nyugdíj a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai tekintetében rendszeres pénzellátásnak minősül, ezért a magyar ellátás megállapítását kizárja. A koreai nyugdíj megállapítása esetén a már folyósított magyar ellátást pedig meg kell szüntetni a külföldi ellátás megállapítását megelőző nappal.

  • magyar-mongol egyezmény

A 2011. évi CXVIII. törvénnyel került kihirdetésre a Magyar Köztársaság és Mongólia között a szociális biztonságról szóló Egyezmény, valamint a 29/1974. (VII. 10.) MT rendelet által kihirdetett, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között az 1972. évi december hó 20. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény megszüntetése. Az egyezmény 2012. június 1. napjától hatályos.

Az egyezmény tárgyi hatálya nem terjed ki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira, ezért az egyezmény rendelkezéseinek megfelelően csak együttműködési kötelezettség terheli a feleket az alábbiak szerint:

A magyar lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező és Magyarországon, valamint Mongóliában is biztosítási időt szerzett személy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását az erre a célra rendszeresített kérelem Adatlapon a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs hatóságnál kérheti. A kérelemhez mellékelni kell az igénylő által kitöltött és aláírt 2. számú pótlapot, a HU/MN 207 jelű formanyomtatványt, valamint a mongol jogviszonyokra vonatkozó egykorú, eredeti igazolásokat is (pl.: leckekönyv, katonakönyv, munkakönyv, munkaszerződés, jövedelemigazolás). A rehabilitációs hatóság a kérelmet a magyar nemzeti szabályok alapján bírálja el, valamint gondoskodik az egyezmény rendelkezéseinek megfelelő módon a kérelem és mellékleteinek a külföldi illetékes intézmény részére történő továbbítása felől.

A Mongóliában lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki Magyarországon is szerzett biztosítási időt, amelyre tekintettel a magyar ellátás megállapítását kéri, a külföldi illetékes intézménynél, az ott helyben szokásos módon teheti meg az erre vonatkozó igényének bejelentését.A kérelemhez mellékelni kell a magyar jogviszonyokra vonatkozó egykorú, eredeti igazolásokat is (leckekönyv, katonakönyv, munkakönyv, munkaszerződés, jövedelemigazolás). A külföldi illetékes intézmény a kérelmet és mellékleteit az egyezmény rendelkezéseinek megfelelő módon továbbítja Budapest Főváros Kormányhivatala részére a magyar eljárás lefolytatása érdekében.

Az illetékes mongol intézmény elérhetőségei:

Government Implementing Agency State Social Insurance, General Office
Cím: Ulanbataar-211238, Chingeltei District, Baga toiruu 13/1, Mongolia

Tel: 00 976 11 321162 Fax: 00 976 11 321162

e-mail: undeg@ndaatgal.mn
www.ndaatgal.mn

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság megállapításához a magyar és a mongol biztosítási időszakok összeszámítása nem lehetséges. A magyar ellátásra való jogosultság csupán a magyar nemzeti jogszabályban meghatározott mértékű magyar biztosítási idő megléte esetén állapítható meg.

Az egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén a Mongóliában – a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján – a jogosultság megállapításának kért kezdő napján fennálló keresőtevékenység kizárja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását.

A mongol öregségi vagy rokkantsági nyugdíj megállapítása, illetve folyósítása a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai tekintetében rendszeres pénzellátásnak minősül, ezért a magyar ellátás megállapítását kizárják. A külföldi ellátás megállapítása esetén a már folyósított magyar ellátást pedig meg kell szüntetni a külföldi ellátás megállapítását megelőző nappal.

  • magyar-montenegrói egyezmény

A 2008. évi LXXII. törvénnyel került kihirdetésre a Magyar Köztársaság, valamint Montenegró Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonság egyes kérdéseiről szóló, Budapesten, 2008. május 20-án aláírt Egyezmény, mely a külügyminiszter 6/2009. (I. 10.) KüM határozata alapján 2009. április 1. napján lépett hatályba.

A magyar rokkantsági ellátórendszer 2012. január 1. napjától megvalósult átalakítását követően az egyezmény rendelkezései tekintetében csak együttműködési kötelezettség terheli a feleket az alábbiak szerint:

A magyar lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező és Magyarországon, valamint Montenegróban is biztosítási időt szerzett személy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását az erre a célra rendszeresített kérelem Adatlapon a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs hatóságnál kérheti. A kérelemhez mellékelni kell az igénylő által kitöltött és aláírt 2. számú pótlapot, valamint a montenegrói jogviszonyokra vonatkozó egykorú, eredeti igazolásokat is (pl.: leckekönyv, katonakönyv, munkakönyv, munkaszerződés, jövedelemigazolás). A rehabilitációs hatóság a kérelmet a magyar nemzeti szabályok alapján bírálja el, valamint gondoskodik az egyezmény rendelkezéseinek megfelelő módon a kérelem és mellékleteinek a külföldi illetékes intézmény részére történő továbbítása felől.

A Montenegróban lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki Magyarországon is szerzett biztosítási időt, amelyre tekintettel a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását kéri, a külföldi illetékes intézménynél, az ott helyben szokásos módon teheti meg az erre vonatkozó igényének bejelentését.A kérelemhez mellékelni kell a magyar jogviszonyokra vonatkozó egykorú, eredeti igazolásokat is (pl.: leckekönyv, katonakönyv, munkakönyv, munkaszerződés, jövedelemigazolás). A külföldi illetékes intézmény a kérelmet és mellékleteit az egyezmény rendelkezéseinek megfelelő módon továbbítja Budapest Főváros Kormányhivatala részére a magyar eljárás lefolytatása érdekében.

Az illetékes külföldi intézmény elérhetőségei:

Republicki Fond Penzijskog I Invalidskog Osigugrajna CRNE GORE (PIA)

Cím: Podgorica, ul. Bulevar Ivana Crnojevića 2, YU-81010 Montenegro

Tel.:00 381 83 244 374

00 381 83 244 733

00 381 81 245 795

00 381 81 245 729

e-mail:rfondpio@rfondpio.cg.yu e-mail: ercpio@rfondpio.cg.yu

www.rfondpio.cg.yu

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság megállapításához a magyar és a montenegrói biztosítási időszakok összeszámítása nem lehetséges. A magyar ellátásra való jogosultság csupán a magyar nemzeti jogszabályban meghatározott mértékű magyar biztosítási idő megléte esetén állapítható meg.

Az egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén a Montenegróban – a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján – a jogosultság megállapításának kért kezdő napján fennálló keresőtevékenység kizárja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását.

A montenegrói öregségi vagy rokkantsági nyugdíj megállapítása, illetve folyósítása a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai tekintetében rendszeres pénzellátásnak minősül, ezért a magyar ellátás megállapítását kizárják. A külföldi ellátás megállapítása esetén a már folyósított magyar ellátást pedig meg kell szüntetni a külföldi ellátás megállapítását megelőző nappal.

  • magyar-indiai egyezmény

A 2010. évi XXIX. törvénnyel került kihirdetésre a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság a szociális biztonságról szóló Egyezmény, amely a külügyminiszter 12/2013. (IV. 24.) KüM közleménye alapján 2013. április 1. napján lépett hatályba.

Az egyezmény tárgyi hatálya nem terjed ki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira, ezért az egyezmény rendelkezéseinek megfelelően csak együttműködési kötelezettség terheli a feleket az alábbiak szerint:

A magyar lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező és Magyarországon, valamint Indiában is biztosítási időt szerzett személy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását az erre a célra rendszeresített kérelem Adatlapon a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs hatóságnál kérheti. A kérelemhez mellékelni kell az igénylő által kitöltött és aláírt IN/HU 4 jelű formanyomtatványt, valamint az indiai jogviszonyokra vonatkozó egykorú, eredeti igazolásokat is. A rehabilitációs hatóság a kérelmet a magyar nemzeti szabályok alapján bírálja el, valamint gondoskodik az egyezmény rendelkezéseinek megfelelő módon a kérelem és mellékleteinek a külföldi illetékes intézmény részére történő továbbítása felől.

Az Indiában lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki Magyarországon is szerzett biztosítási időt, amelyre tekintettel a magyar ellátás megállapítását kéri, a külföldi illetékes intézménynél, az ott helyben szokásos módon teheti meg az erre vonatkozó igényének bejelentését.A kérelemhez mellékelni kell a magyar jogviszonyokra vonatkozó egykorú, eredeti igazolásokat is (pl.: leckekönyv, katonakönyv, munkakönyv, munkaszerződés, jövedelemigazolás). A külföldi illetékes intézmény a kérelmet és mellékleteit az egyezmény rendelkezéseinek megfelelő módon továbbítja Budapest Főváros Kormányhivatala részére a magyar eljárás lefolytatása érdekében.

Az illetékes külföldi intézmény elérhetőségei:

Employees’ Provident Fund Organization Head Office

14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi 110066, India

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság megállapításához a magyar és az indiai biztosítási időszakok összeszámítása nem lehetséges. A magyar ellátásra való jogosultság csupán a magyar nemzeti jogszabályban meghatározott mértékű magyar biztosítási idő megléte esetén állapítható meg.

Az egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén az Indiában – a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján – a jogosultság megállapításának kért kezdő napján fennálló keresőtevékenység kizárja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását.

Az indiai öregségi vagy rokkantsági nyugdíj megállapítása, illetve folyósítása a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai tekintetében rendszeres pénzellátásnak minősül, ezért a magyar ellátás megállapítását kizárják. A külföldi ellátás megállapítása esetén a már folyósított magyar ellátást meg kell szüntetni a külföldi ellátás megállapítását megelőző nappal.

  • a magyar-ausztrál egyezmény

A 2011. évi CXVII. törvénnyel került kihirdetésre a magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény, amely a külügyminiszter 39/2012. (VIII. 14.) KüM közleménye alapján 2012. október 1. napján lépett hatályba.

Az egyezmény tárgyi hatálya nem terjed ki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira, ezért az ilyen irányú kérelem benyújtására és az ellátásra való jogosultság elbírálására a nemzeti jogszabályban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

A magyar lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező és Magyarországon, valamint Ausztráliában is biztosítási időt szerzett személy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását az erre a célra rendszeresített kérelem Adatlapon a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs hatóságnál kérheti. A rehabilitációs hatóság a kérelmet a magyar nemzeti szabályok alapján bírálja el.

Az Ausztráliában lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki Magyarországon is szerzett biztosítási időt, amelyre tekintettel a magyar ellátás megállapítását kéri, a külföldi illetékes intézmény közreműködésével kérheti kérelmének továbbítását. A kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el.

Az illetékes külföldi intézmény elérhetőségei:

Department of Human Services, International Services,

GPO Box 273, Hobart, Tasmania, Australia 7001

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság megállapításához a magyar és az ausztrál biztosítási időszakok összeszámítása nem lehetséges. A magyar ellátásra való jogosultság csupán a magyar nemzeti jogszabályban meghatározott mértékű magyar biztosítási idő megléte esetén állapítható meg.

Az egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén az Ausztráliában – a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján – a jogosultság megállapításának kért kezdő napján fennálló keresőtevékenység kizárja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását.

Az ausztrál öregségi nyugdíj megállapítása, illetve folyósítása a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai tekintetében rendszeres pénzellátásnak minősül, ezért a magyar ellátás megállapítását kizárják. A külföldi ellátás megállapítása esetén a már folyósított magyar ellátást meg kell szüntetni a külföldi ellátás megállapítását megelőző nappal.

  • magyar-japán egyezmény

A 2013. évi CLII. törvénnyel került kihirdetésre a magyar-japán szociális biztonsági egyezmény, amely a külügyminiszter 48/2013. (XII. 31.) KüM közleménye alapján 2014. január hónap 1. napján lépett hatályba.

Az egyezmény tárgyi hatálya nem terjed ki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira, ezért az ilyen irányú kérelem benyújtására és az ellátásra való jogosultság elbírálására a nemzeti jogszabályban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

A magyar lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező és Magyarországon, valamint Japánban is biztosítási időt szerzett személy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását az erre a célra rendszeresített kérelem Adatlapon a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs hatóságnál kérheti. A rehabilitációs hatóság a kérelmet a magyar nemzeti szabályok alapján bírálja el.

A Japánban lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki Magyarországon is szerzett biztosítási időt, amelyre tekintettel a magyar ellátás megállapítását kéri, a külföldi illetékes intézmény közreműködésével kérheti kérelmének továbbítását. A kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el.

Az illetékes külföldi intézmény elérhetőségei:

Japan Pension Service, International Services

cím: 3-5-24 Takaido-nishi, Suginami-ku, Tokyo, 168-8505, Japan

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság megállapításához a magyar és a japán biztosítási időszakok összeszámítása nem lehetséges. A magyar ellátásra való jogosultság csupán a magyar nemzeti jogszabályban meghatározott mértékű magyar biztosítási idő megléte esetén állapítható meg.

Az egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén a Japánban – a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján – a jogosultság megállapításának kért kezdő napján fennálló keresőtevékenység kizárja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását.

A japán öregségi/rokkantsági nyugdíj megállapítása, illetve folyósítása a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai tekintetében rendszeres pénzellátásnak minősül, ezért a magyar ellátás megállapítását kizárják. A külföldi ellátás megállapítása esetén a már folyósított magyar ellátást meg kell szüntetni a külföldi ellátás megállapítását megelőző nappal.

  • magyar-moldovai egyezmény

A 2013. évi CCXXXIII. törvénnyel került kihirdetésre a magyar-moldovai szociális biztonsági egyezmény, amely a külgazdasági és külügyminiszter 7/2014. (IX. 15.) KKM közleménye alapján 2014. november 1. napján lépett hatályba.

Az egyezmény tárgyi hatálya nem terjed ki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira, ezért az ilyen irányú kérelem benyújtására és az ellátásra való jogosultság elbírálására a nemzeti jogszabályban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

A magyar lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező és Magyarországon, valamint Moldáviában is biztosítási időt szerzett személy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását az erre a célra rendszeresített kérelem Adatlapon a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs hatóságnál kérheti. A rehabilitációs hatóság a kérelmet a magyar nemzeti szabályok alapján bírálja el.

A Moldáviában lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki Magyarországon is szerzett biztosítási időt, amelyre tekintettel a magyar ellátás megállapítását kéri, a külföldi illetékes intézmény közreműködésével kérheti kérelmének továbbítását. A kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el.

Az illetékes külföldi intézmény elérhetőségei:

Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

str. Gheorghe Tudor Nr. 3, MD-2028, Chişinău Republica Moldova

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság megállapításához a magyar és a moldáviai biztosítási időszakok összeszámítása nem lehetséges. A magyar ellátásra való jogosultság csupán a magyar nemzeti jogszabályban meghatározott mértékű magyar biztosítási idő megléte esetén állapítható meg.

Az egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén a Moldáviában – a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján – a jogosultság megállapításának kért kezdő napján fennálló keresőtevékenység kizárja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását.

A moldáviai öregségi vagy rokkantsági nyugdíj megállapítása, illetve folyósítása a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai tekintetében rendszeres pénzellátásnak minősül, ezért a magyar ellátás megállapítását kizárják. A külföldi ellátás megállapítása esetén a már folyósított magyar ellátást meg kell szüntetni a külföldi ellátás megállapítását megelőző nappal.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

2020.

 1,294 megtekintés