SZF-A/9106-4/2015.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal SZF-A/9106-4/2015. számú, Füzesgyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működő Füzesgyarmati Bölcsőde gyermekek napközbeni ellátása - bölcsőde szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal SZF-A/9106-4/2015. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/K. § (8) bekezdése, valamint az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.) 98. § (11) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal SZF-A/9106-4/2015. számú, Füzesgyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működő Füzesgyarmati Bölcsőde gyermekek napközi ellátása – bölcsőde ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
A fenntartó neve Füzesgyarmat Város Önkormányzata
A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe Füzesgyarmati Bölcsőde

5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 29.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

gyermekek napközbeni ellátása – bölcsőde

Letöltés
Közzététel napja 2015. november 25.
Eltávolítás napja A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével

 

 33 megtekintés