Roma Platform Vácon

Roma Platform Vácon

A 2023. év harmadik Roma Platform rendezvénye az Apor Vilmos Katolikus Főiskola XII. Roma Konferenciájához csatlakozva valósult meg 2023. március 23-án, a Főiskola váci épületében. A konzultáció fő témájaként a cigány/roma gyerekek és fiatalok társadalmi felzárkózásának a lehetőségei voltak.

Köszöntőbeszédet mondott Dr. Gloviczki Zoltán rektor, aki tudományos és filozófiai kontextusban beszélt a társadalmi felzárkózásról, társadalmi integrációról, s ennek egyik fő helyszíneként az oktatást nevezte meg.

Dr. Kállai Ernő (Apor Vilmos Katolikus Főiskola, főiskolai tanár) az integrációt befolyásoló tényezőkről tartott előadásában a hazai cigányság helyzetéről adott képet és gondolatébresztő kérdéseket vetett fel. Statisztikai adatokban láttatta a cigányság oktatási, gyermekvállalási adatait, melyeket összehasonlított a többségi társadalom adataival.

Sörös Iván (Belügyminisztérium) a „Gyermekek esélynövelő szolgáltatásai a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégiában” címmel tartott előadásában a gyermekeket érintő főbb beavatkozási területeket, intézkedéseket emelte ki, ismertetve az esélynövelő szolgáltatások fenntartók szerinti és területi megoszlását.

Jáger Viktor (Központi Statisztikai Hivatal, szakstatisztikus) ismertette a Központi Statisztikai Hivatal adatgyűjtésének lehetőségeit és forrásait, kiemelve azon adatfelvételeket, amelyekben nemzetiségi hovatartozás is megjelenik.

Dr. Pethesné Dávid Beáta (szociológus, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiénés Intézetének igazgatója) előadásában a Roma Szakkollégiumokban végzett kutatásának tapasztalatait és eredményeit osztotta meg. A társadalmi beilleszkedés kapcsolathálózati megközelítését ismertette, melyen belül bezárkózó, egyensúlyozó és beépülő kapcsolathálózat típusokat különített el.

Dr. Báder Iván (Apor Vilmos Katolikus Főiskola, főiskolai docens) a Biztos Kezdet Gyerekházakkal, Tanodákkal és Útravaló Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos tapasztalatait ismertette gyakorló pedagógus szemszögéből.

Az előadásokat követően, a kerekasztal-beszélgetésben több kérdés és téma merült fel az elhangzott előadásokkal kapcsolatban (pl. visszatérnek-e a roma fiatalok „kibocsájtó” közegükbe? KSH nemzetiségi adatfelvételek, az esélynövelő szolgáltatások és az Útravaló Ösztöndíjprogram pozitívumai, diszkrimináció elleni küzdelem és érzékenyítés, munkaerő-hiány és munkanélküliség, korai iskolaelhagyás, szülők szerepének növelése, Roma Szakkollégiumok kibővítése középiskolásokra). A kérdésekre Dr. Pethesné Dávid Beáta, Jáger Viktor és Dr. Báder Iván előadók válaszoltak.

 

Egyéb megjelenés a rendezvényről:

Megtartottuk XII. Roma Konferenciánkat – AVKF

A projektet az Európai Unió Jogok, Egyenlőség és Polgárság programja (REC- 2014-2020) támogatta.

 196 megtekintés