Módosult az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet – kikerülnek a vezetendő mellékletek

2020. február 09. napon hatályba lépett a módosított a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7. ) SZCSM rendelet.
Módosult az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet – kikerülnek a vezetendő mellékletek!

2020. február 09. napon hatályba lépett a módosított a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről  szóló 1/2000. (I. 7. ) SZCSM rendelet.

A módosítás során a jogalkotók érvényre juttatták azt az elvet, hogy  a jogszabályok mellékletként ne tartalmazzák a kötelezően vezetendő dokumentumokat. Az SZCSM rendelet az eddigi mellékleteként szereplő vezetendő dokumentumainak közzétételi helyeként a Szociális Ágazati Portált rendeli. Ennek megfelelően a hivatkozott dokumentumok a Portál Tudástár / Iratminták oldaláról érhetők el.

Dokumentumok:

Adatlap korlátozó intézkedés elrendeléséhez

Egyéni gyógyszer-felhasználási nyilvántartó lap

Egyéni nyilvántartó lap az átmeneti szállásokon végzett szociális munkához

Nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója

Összegző lap (Komplex támogatási szükségletfelmérő eszköz)

Tevékenységnapló (falu- és tanyagondnoki szolgáltatás)

 

 

 9,879 megtekintés