TÁMOP 5.4.2-12 „Központi Szociális információs fejlesztések”

A TÁMOP-5.4.2-12/1-2012-0001 számú „Központi Szociális információs fejlesztések" című projekt célja a szociális ágazat működésének modernizációjához, az ágazati szolgáltatások átlátható működéséhez, ellenőrzéséhez, tervezéséhez, a döntéstámogatáshoz szükséges központi elektronikus szolgáltatások fejlesztése.
TÁMOP 5.4.2-12 „Központi Szociális információs fejlesztések”

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társ finanszírozásával valósult meg. A TÁMOP-5.4.2-12/1-2012-0001 számú „Központi Szociális információs fejlesztések” című  projekt célja a szociális ágazat működésének modernizációjához, az ágazati szolgáltatások átlátható működéséhez, ellenőrzéséhez, tervezéséhez, a döntéstámogatáshoz szükséges központi elektronikus szolgáltatások fejlesztése. A projekt legtöbb eleme a TÁMOP-5.4.2-08/1-2009-0001 kiemelt projekt eredményeire épül, annak folytatása, más elemei a jelenleg is használt szolgáltatások továbbfejlesztésével, bővítésével, illetve új fejlesztésekkel foglalkozik.

A támogatás összege: 2.080.000.000Ft, a projekt megvalósítás ideje: 2013.02.01. – 2015.12.15. volt.

A projekt fő elemei a következők

Ágazati finanszírozási, kapacitásgazdálkodási és vezetői információs rendszer fejlesztése

A projektelem célja egy olyan rendszer bevezetése, amely a pénzbeli támogatások, valamint a szociális szolgáltatások, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások finanszírozásának és forráselosztásának korszerű feladatellátását biztosítja. A cél a szociális terület finanszírozásának hatékonyabbá tétele, a helyi szükségleteken alapuló, feladatalapú finanszírozási mechanizmus bevezetése, a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások területén rendelkezésre álló kapacitások teljes körű nyilvántartása annak érdekében, hogy a kapacitástervezés és gazdálkodás megvalósulhasson.

Pénzbeli és természetbeni ellátások egységes nyilvántartásának kialakítása (PTR)

A projektelem célja az, hogy a széttagolt, hatóságonként vezetett nyilvántartásokból egységes, országos nyilvántartás jöjjön létre, mely támogatja az ellátásokra vonatkozó igények hatékony és igazságos elbírálását. A szakmai terjedelembe a szociális törvényben és gyermekvédelmi törvényben definiált, államigazgatási hatáskörben nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások tartoznak, de a rendszer keretet biztosít az ellátások nyilvántartásának további elemekkel történő későbbi kibővítésére is.

A PTR felhasználója az ország összes önkormányzata és Járási hivatala, a felhasználók száma 7 557 a projekt zárásakor, az ügyletbejegyzések száma meghaladta a 4 milliót.

Bővebben a PTR modulról

Tevékenységadminisztrációs Rendszer fejlesztése (TEVADMIN-KENYSZI)

A projektelem célja, a szociális ágazat  tevékenységadminisztrációs nyilvántartásainak továbbfejlesztése a TÁMOP-5.4.2-08/1 konstrukció által nem érintett területekre, a hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, alapszolgáltatást igénybevevők csoportjára vonatkozóan.

Az Igénybevevői Nyilvántartás kezelését a KENYSZI (Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről) rendszer végzi, mely országosan egységes, operatív rendszer, a szociális ellátórendszer napi tevékenységét tartja nyilván. Átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszi a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások állami finanszírozásának ellenőrzését és a jogosulatlan igénybevételek kiszűrését. A projekt zárásakor a TAJ ellenőrzött igénybevevők száma 1 148 878 fő volt. A támogató szolgáltatás tevékenységadminisztrációs rendszere nyilvános, tesztüzemmódben működik.

Bővebben a TEVADMIN modulról és a KENYSZI rendszerről

E-hatósági (működés engedélyezési, hatósági és szakmai ellenőrzési rendszer) fejlesztések

A projektelem célja a TÁMOP-5.4.2-08/1 projekt keretében megvalósított fejlesztés eredményeinek felhasználásával a szociális és gyámhivatalok hatósági munkájának széleskörű elektronizálása, a megkezdett e-hatosági fejlesztések  kiterjesztése további szolgáltatási területekre. A MŰKENG rendszerben 4 005 fenntartó, 8 555 engedélyesének, illetve 14 611 engedélyezett szolgáltatásának ügyeit kezelték a projekt zárásakor.

Bővebben a MŰKENG modulról

Gyermekvédelmi terület hatósági és szakmai feladatellátásának korszerűsítése, elektronizálása (ÖFR)

A projektelem célja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi terület hatósági és szakmai feladat­ellátását támogató rendszerek korszerűsítése, ezen belül  a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgáltatás elektronikus nyilvántartási és adminisztrációs rendszerének és az örökbefogadások előkészítésével kapcsolatos nyilvántartási és szolgáltatási feladatok ellátásához a meglévő nyilvántartási rendszerek új technológiai alapokon való kifejlesztése.

Az örökbefogadási eljárásban közreműködő szervek közötti adatszolgáltatás biztosítása és az örökbefogadási ügyek minél rövidebb határidőn belüli elintézése céljából  egységes örökbefogadási nyilvántartás került bevezetésre 2014. január 1-től. A rendszerfejlesztés a TEGYESZ-ek nyilvántartására,  az EMMI által vezetett országos és a nemzetközi örökbefogadásokkal foglalkozó Központi Hatóság nyilvántartására terjed ki.

Összes felhasználó száma 110 fő, a nevelésbe vett, örökbe fogadható gyermekszáma nyilvántartásban1 286 fő, míg az alkalmas örökbe fogadni szándékozó 2 040 fő volt a projekt zárásakor.

Bővebben az ÖRÖKBEFOGADÁS modulról

Szociális Ágazati Portál továbbfejlesztése, tartalomfejlesztés

A projektelem célja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi terület korszerű kommunikációs rendszerének továbbfejlesztése, az ágazat intézményi és hatósági rendszerének együttműködő képességét biztosító ajánlások és rendszerkapcsolatok publikálása korszerű web2-es technológiák alkalmazásával.

Bővebben az Szociális Ágazati Portál fejlesztéséről

 789 megtekintés