Navigáció Navigáció

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan évente elkészíti az ellenőrzési szempontsorokat, melyeket honlapján, illetve a Szociális Ágazati Portálon közzétesz.

A szempontsor honlapon való megjelentetése kettős célt szolgál: az által, hogy ismertté és kiszámíthatóvá válik az ellenőrzési követelményrendszer, segíti a szolgáltatások felkészülését az ellenőrzésre, illetve a szempontsor használatával a szociális hatóságok (NRSZH, Szociális és Gyámhivatal) ellenőrzései egységesebbé válhatnak.

A következőkben éves bontásban letölthetők a Hivatal által elkészített ellenőrzési szempontsorok, illetve a hatósági ellenőrzésről készült rövid tájékoztató.

Tájékoztató a hatósági ellenőrzés ügymenetéről, folyamatáról

Utoljára frissítve: 2016.06.01.

 

Szempontsorok 2016.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ellenőrzési szempontsorai, 2016


Az alábbiakban megtekinthetők a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2016. évi, szociális alapszolgáltatások, szociális szakosított ellátások valamint gyermekjóléti szolgáltatások ellenőrzéséhez készített szempontsorai. A szempontsorokat véglegesítésüket követően tesszük elérhetővé a Hivatal honlapján, illetve a Szociális Ágazati Portálon.

 

Falu- és tanyagondnoki szolgálat
Étkeztetés

Családsegítő- és gyermekjóléti központ valamint családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat

Családi napközi
Bölcsőde
Házi segítségnyújtás
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása
Szenvedélybetegek közösségi ellátása
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
Támogató szolgálat
Nappali ellátások
Lakóotthonok

Bentlakásos intézmények

Éjjeli menedékhely és hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatások
Szociális foglalkoztatás
Utcai szociális munka
Támogatott lakhatás