Navigáció Navigáció

A 2015. augusztus 1. napjától életbe lépő jogszabály módosítások alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 98. § (11) bekezdése értelmében a Kormányhivatalok egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A rendelkezés alapján a nyilvánosság számára is megismerhetőek azok a fenntartók, amelyek - a törvényben meghatározott - jogsértést követtek el, valamint azok, akik a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés nélkül, jogsértő módon nyújtanak szolgáltatást. Az így hozzáférhető információk segítséget nyújthatnak a potenciális igénybevevőknek egy szolgáltatás igénybevétele iránti döntés meghozatala során, és egyszerre lehetnek alkalmasak a tájékoztatásra, a jogsértő cselekmények elkövetésétől való visszatartásra.

A közzétételi listán szereplő döntésekről készült összefoglalás az alábbi táblázatban tekinthetők meg:

 

Frissítve: 2021.01.26.

 

 

KE/016/516-7/2017

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KE/016/516-7/2017. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok - jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KE/016/516-7/2017. számú, Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás  fenntartásában működő családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, hajléktalanok átmeneti otthona, hajléktalanok otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

 2800 Tatabánya, Füzes u. 40/B.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, hajléktalanok átmeneti otthona, hajléktalanok otthona

Letöltés

Közzététel napja

 2017.10.27.

Eltávolítás napja

A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését követően haladéktalanul, illetve a jogsértő állapot megszűnését követő öt év elteltével, ha a jogsértő állapot nem a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel szűnik meg.