SZAKMAI KONFERENCIA AZ ÉSZLELŐ- ÉS JELZŐRENDSZER HATÉKONY MŰKÖDTETÉSE ÉRDEKÉBEN

SZAKMAI KONFERENCIA

AZ ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER HATÉKONY MŰKÖDTETÉSE ÉRDEKÉBEN

2022. június 02. – 2022. június 03.

Az EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása” c. kiemelt projekt keretében vállalt feladatunk, hogy a felállt ágazatközi munkacsoport tagjainak közös munkája során kialakult szakmai megállapításait széles körben ismertessük, elindítva az észlelő és jelzőrendszer működtetésében egy szemléletformáló hatást és az észlelő és jelzőrendszer tevékenységének eredményes működtetésében közös gondolkozás induljon el az ágazatok között.

A konferencián résztvevőket köszöntötte dr. Andráczi-Tóth Veronika Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya főosztályvezetője, aki kiemelte a téma fontosságát és örömét fejezte ki a jelentős érdeklődés láttán. A konferenciát Bajkó Balázs Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Főigazgatói Kabinet projektkoordinátora nyitotta meg.

Kiemelt projekt és az országos hálózatok – Busi Zoltán EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása” c. kiemelt projekt szakmai vezetője köszöntötte a résztvevőket. Busi Zoltán beszédében jelezte, hogy a projekt szerteágazó munkát végzett. Ismertette a megjelentekkel azon programokat, melyekben megvalósult szakmafejlesztés kiemelten azt, hogy a projektek mindegyike minden korosztály támogatásával foglalkozó szakembernek biztosított információt, szakmai támogatást. Kihangsúlyozta, hogy a projekt észlelő és jelzőrendszer eleme kiemelt fontosságú, mert alapját adja a segítő szakmai tevékenységeknek, s mert a különböző szakmai ágazatok közös munkája kell, hogy megjelenjen a szakmai folyamatokban. Az ágazatközi munkacsoport egyeztetését eredményesnek értékelte.

Ágazatközi munkacsoport munkája, rövid tartalmi összefoglaló az eredmények tükrében címmel – Szabó Aliz ágazatközi munkacsoport vezető vette át a szót. A konferencián megjelenteket, ismertette az előadó a programelem részleteivel, a közös gondolkozás kialakításának módszertanát, szakmai eredményeket és hangsúlyokat határozott meg. Az észlelő és jelzőrendszer tekintetében új rendszerben történő gondolkozás lehetőségére hívta fel a figyelmet, melyben kifejtette a célokat és a lényegi szakmai elemeket, hangsúlyozva a munkacsoport által megfogalmazott fókuszpontokat: észlelés, jelzés és együttműködés tekintetében. A közös gondolkozásra, szakmai munkára, egyeztetések fontosságára hívta fel a figyelmet.

Plenáris ülés előadásai:

Dr. Pátri László – házi gyermekorvos, Baranya megyei házi gyermekorvos kollegiális vezető – Észlelő- jelzőrendszer: az első vonalban címmel tartotta meg előadását, mely során bemutatta a fontosabb adatokat a számok tükrében, majd az egészségügyi területen megjelenő lényegi elemeket hangsúlyozta, melyek az észlelő és jelzőrendszerhez kapcsolódtak.

Buda Helga c. r. alezredes gyermekvédelmi főelőadó– Észlelő- és jelzőrendszer a büntetőeljárásban című előadása során kiemelte a rendőrségen belüli szerepvállalását, melyben az észlelő és jelzőrendszer hatékonyságának növelése elsődleges célja. Bemutatta a rendészeten belül kialakított szakmai folyamatokat és kiemelte a közös munka fontosságát.

Erdős Eszter Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon intézményvezető – Észlelés, Jelzés, Együttműködés és Hivatástudat. Az előadás során a konferencián részt vevők belátást kaptak egy általánosabb gondolatmenetbe, melyben kiemelt szerepet kapott az érzékenység, felelősségvállalás és a hivatástudat.

A konferencia folytatásában a részvevők 3 szekcióban folytatták a munkát:

Hatósági szekció vezetője az ágazatközi munkacsoport tagjai közül Dr. Kövesné Kósa Zsuzsanna, Buda Helga és Tóthné Dr. Rácz Ágnes volt. Általános egyeztetést követően három helyen tárgyalták át a jelenleg alkalmazott jó gyakorlatokat és átbeszélték az észlelő és jelzőrendszer szempontjából fontos szakmai tartalmakat, mely a hatóság, rendészet oldaláról a későbbiekben meghatározóak kell, hogy legyenek.

Egészségügyi szekció vezetője az ágazatközi munkacsoport tagjai közül: Erdős Eszter és Dr. Pátri László. A jelenlévő szakemberek a vezetőkkel két csoportban dolgoztak az észlelő és jelzőrendszer egészségügyi felületével kapcsolatosan. Kiemeltek olyan fontos elemeket, melyeket a gyakorlatban már most is alkalmaznak, mint az esetkonferencia, éves tanácskozás. Továbbá egyeztetés valósult meg egyéb szakmai elemeket illetően, mint a pszichiátriai gyógyszereket szedő fiatal, felnőtt és idős személyek speciális helyzete, paxisközösségek speciális szerepe – szociális munkások megjelenése az együttműködésben stb.

Oktatás/Szociális szekció vezetője az ágazatközi munkacsoport tagjai közül: Károly Katalin és Szabó Aliz, továbbá segítőként volt jelen Szentes Judit és Raffaelné Szalkay Annamária. Word café módszerét alkalmazták a vezetők. Négy csoportra bontották a szekciót és a tagokkal részletesen elemezték az észlelést, jelzést és együttműködést, továbbá a fejlesztés lehetőségeit a jelenben. A csoporttagok újra gondolták a rendszer folyamatát. Megállapították a már jelenleg is működő folyamatokat, kiegészítő gondolatokat fogalmaztak meg a hatékonyság növelése érdekében, továbbá hangsúlyt kapott mindenkinek a saját szerepe a munkafolyamatokban.

A szekciók az interprofesszinalitás jegyében lehetőséget biztosítottak a különböző ágazat képviselőinek arra, hogy a gyermekek és a felnőttek veszélyeztett élethelyzetére közösen eredményesebb megoldásokat nyújtsanak.

Buda Helga előadása
Busi Zoltán előadása
Erdős Eszter előadása
Dr. Pátri László előadása
Szabó Alíz előadása

 425 megtekintés