Tájékoztatók

 „A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése, továbbá a foglalkozási rehabilitáció megvalósulása érdekében a megváltozott munkaképességű személyek és a munkáltatók egyaránt támogatásban részesülhetnek. Az EFOP 1.1.1-15 kiemelt projekt keretében nyújtható különféle támogatásokról és igénybe vehető kedvezményekről az alábbi elérési útvonalon olvashat (https://www.nszi.hu/efop-111-15-2015-00001).

 Az EFOP-1.9.3-VEKOP-17 elnevezésű „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése”, illetve a VEKOP-7.1.3-15 „A megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű projektek zárókiadványai az alábbi elérési útvonalon találhatók:

EFOP-1.9.3-VEKOP-17 projekt zárókiadványa: https://www.yumpu.com/hu/document/read/66092652/nszi-kiadvany-2021

VEKOP-7.1.3-15 projekt zárókiadványa: https://nszi.hu/vekop-7_1_3-15-2016-00001/szakmai-megvalositas/eredmenyek/-zarokiadvany

 

Tájékoztató a megváltozott munkaképességű személyek számára
a foglalkoztatással összefüggő kedvezményekről 2022
Tájékoztató a munkaadók részére a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatásáról 2022

 540 megtekintés