Család- és gyermekjóléti szolgáltatások szakmai szabályzó dokumentumai

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. augusztus 22.-i nappal közzétette a család- és gyermekjóléti szolgáltatások működésével kapcsolatos módosított szakmai szabályozó dokumentumokat. A leírások a segítő munka folyamataira, jelzőrendszer működésére, ezen belül kiemelten a gyermek bántalmazásának felismerésére és kezelésére irányulnak, ezeken a területeken adnak iránymutatást.
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások szakmai szabályzó dokumentumai

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. augusztus 22.-i nappal közzétette a család- és gyermekjóléti szolgáltatások működésével kapcsolatos módosított szakmai szabályozó dokumentumokat. A leírások a segítő munka folyamataira, jelzőrendszer működésére, ezen belül kiemelten a gyermek bántalmazásának felismerésére és kezelésére irányulnak, ezeken a területeken adnak iránymutatást.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében a szolgáltatás nyújtásának szakmai módszereit a miniszter az általa irányított minisztérium honlapján közzéteszi. A szabályozó dokumentumok a család-és gyermekjóléti szolgálatok és központok feladatellátáshoz kapcsolódóan készültek, melyek betartása kötelező és számon kérhető.

– A család- és gyermekjóléti szolgáltatás szakmai szabályozó dokumentumai:

1. Szakmai ajánlás a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett
észlelő- és jelzőrendszer működésének és működtetésének szabályairól
(2. kiadás)
2. Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett
észlelő- és jelzőrendszer folyamatairól (2. kiadás)
3. Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított
szociális segítő munka folyamatairól (2. kiadás)
4. Protokoll a gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó
család- és gyermekjóléti szolgáltatások folyamatairól
(2. kiadás)

 

– A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer működésére vonatkozó szakmai szabályzó dokumentuma:

A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek
bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges
egységes elvek és módszertan (2014. évi „módszertani útmutató bántalmazás” –
3. kiadás)

 16,636 megtekintés