Tájékoztatás a komplex szükségletfelmérés lefolytatásához szükséges nyomtatványokról és dokumentációs mintákról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: rendelet) rendelkezik a támogatott lakhatáshoz, valamint a fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményeiben történő elhelyezéséhez szükséges komplex szükségletfelmérés elvégzéséről.

A rendelet 110/B. § (2) bekezdése alapján „A komplex szükségletfelmérés elvégzésére az Intézet részéről az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti komplex támogatási szükségletmérő képzés tanúsítványával rendelkező személy jelölhető ki.”

Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet szabályozza a Központi Oktatási Program által előírt képzési kereteket és követelményeket.

A komplex szükségletfelmérést végző személyek nyilvántartásba vételéhez, valamint az igénylők támogatott lakhatásban történő elhelyezésének alapjául szolgáló komplex szükségletfelméréshez kérjük az alábbi dokumentumok használatát.

A nyomtatványokat az elektronikus alkalmazás érdekében Word formátumban tesszük közzé, azonban felhívjuk szíves figyelmüket, hogy azok alakisága és tartalma nem módosítható.

 

A komplex szükségletfelmérés lefolytatásának igényléséhez szükséges dokumentumok:

• IGÉNYLŐLAP a fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek támogatott lakhatás igény bejelentéséhez  
• IGÉNYLŐLAP a fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó intézményéből és az ápoló-gondozó célú lakóotthonból támogatott lakhatásba történő átkerülés igény bejelentéséhez

 

A komplex szükségletfelmérés szakmai módszertani útmutató és a támogatási szükségletfelmérő eszköz dokumentumok:

• Szakmai módszertani ÚTMUTATÓ a Komplex támogatási szükségletmérő eszköz alkalmazásához, a szükségletfelmérés eredményeinek összegzéséhez 
• Komplex támogatási szükségletmérő eszköz – ADATLAP (Támogatási Szükségletmérő Adatlap – TSZA)
• Komplex támogatási szükségletmérő eszköz – ADATLAP (Támogatási Szükségletmérő Adatlap – TSZA) frissítve 2023.08.01. 

 

A szakmai módszertani útmutató és a komplex támogatási szükségletfelmérő eszköz (TSZA) Adatlap alapján elkészített komplex támogatási szükségletfelmérő eszköz ÖSSZEGZŐ LAP dokumentumok:

Komplex támogatási szükségletfelmérő eszköz fogyatékos személyek részére
Komplex támogatási szükségletfelmérő eszköz pszichiátriai beteg személyek részére
Komplex támogatási szükségletfelmérő eszköz szenvedélybeteg személyek részére

 

A nyilvántartásba vételhez szükséges nyomtatványok a komplex támogatási szükségletfelmérést végző személyek számára:

• KÉRELEM a komplex szükségletfelmérés végzésére kijelölhető személyek nyilvántartásba vételéhez (frissítve: 2024.01.11.)
• ADATKEZELÉSI hozzájárulás a komplex szükségletfelmérés végzésére kijelölhető személyekről vezetett nyilvántartásba vételhez (frissítve: 2024.01.11.)
Komplex szükségletfelmérő személyek ADATEGYEZTETÉSE (frissítve: 2024.01.11.)

 

Budapest, 2023. március

 

 

 5,517 megtekintés