Tájékoztatás a komplex szükségletfelmérés lefolytatáshoz szükséges nyomtatványokról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezik a támogatott lakhatáshoz, valamint a fogyatékos személyek bentlakásos intézményben történő elhelyezéséhez szükséges komplex szükségletfelmérés elvégzéséről. Az SZCSM rendelet írja elő, hogy a komplex szükségletfelmérés elvégzésére a Főigazgatóság részéről, az erre irányuló, a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló jogszabály szerint minősített tanfolyamot sikeresen elvégző személy, vagy támogatási szükségletfelmérő szakmentor jelölhető ki.
A jogszabályban előírtaknak megfelelően elkészítésre és aktualizálásra kerültek a szükséges nyomtatványok.

A komplex szükségletfelmérést végző személyek nyilvántartásba vételéhez, valamint az igénylők támogatott lakhatásban történő elhelyezésének alapjául szolgáló komplex szükségletfelméréshez kérjük az alábbi dokumentumok használatát. A nyomtatványokat az elektronikus alkalmazás érdekében word formátumban tesszük közzé, azonban felhívjuk szíves figyelmüket, hogy azok alakisága és formaisága nem módosítható.

 

A nyilvántartásba történő kérelemhez kérjük az alábbi nyomtatványok használatát.

• Kérelem a komplex szükségletfelmérés végzésére kijelölhető
személyek nyilvántartásba vételéhez
• Tájékoztató adatkezelésről
• Adatkezelési nyilatkozat
• Nyilatkozat öregségi teljes nyugdíjról
• Komplex szükségletfelmérők adategyeztetése

Nyomtatványok a komplex szükségletfelmérés lefolytatását igénylő intézmények részére.

• Igénylőlap komplex szükségletfelmérés lefolytatására –
fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona/ápoló-gondozó
otthona szolgáltatás igénybevételéhez
• Igénylőlap támogatott lakhatás igénybevételéhez/felülvizsgálathoz

Komplex szükségletfelmérés dokumentációja.

• Összegző lap                                                         

 

 

 811 megtekintés