Közlemény a személyes gondoskodást végző személyek kötelező és munkakörhöz kötött továbbképzési programjainak Minősítési Eljárás Sablonjáról 2018-II.

Közlemény a személyes gondoskodást végző személyek kötelező és munkakörhöz kötött továbbképzési programjainak Minősítési Eljárás Sablonjáról 2018-II.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) a 2018. július 1-től hatályos 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (4) bekezdése alapján – közzéteszi a kötelező és a munkakörhöz kötött továbbképzési programok   Minősítési Eljárás Sablonját.

 709 megtekintés