BP/0502/395-8/2017

A Budapest Főváros Kormányhivatala BP/0502/395-8/2017. számú, Anita Gondozóház Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Budapest Főváros Kormányhivatala
BP/0502/395-8/2017. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Budapest Főváros Kormányhivatala BP/0502/395-8/2017. számú, Anita Gondozóház Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Budapest Főváros Kormányhivatala

A fenntartó neve

 Anita Gondozóház Korlátolt Felelősségű Társaság

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe   1201 Budapest, Vágóhíd u. 73.
A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése  idősek otthona
Letöltés

Közzététel napja

 2017.08.22.

Eltávolítás napja

 A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését követően haladéktalanul, illetve a jogsértő állapot megszűnését követő öt év elteltével, ha a jogsértő állapot nem a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel szűnik meg.

 8 megtekintés