BP/0502/00806-6/2018

A Budapest Főváros Kormányhivatala BP/0502/00806-6/2018. számú, SORIÁCS Építőipari és Szolgáltató Kft. fenntartásában működő családi bölcsőde szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Budapest Főváros Kormányhivatala
BP/0502/00806-6/2018. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Budapest Főváros Kormányhivatala BP/0502/00806-6/2018. számú, SORIÁCS Építőipari és Szolgáltató Kft. fenntartásában működő családi bölcsőde szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Budapest Főváros Kormányhivatala

A fenntartó neve

 SORIÁCS Építőipari és Szolgáltató Kft.

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe   Soroksári Gyermekkuckó Családi Bölcsőde
1238 Budapest, Lóállás u. 4.
A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése  családi bölcsőde
Letöltés

Közzététel napja

 2018.05.14.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 27 megtekintés