Navigáció Navigáció

A kutatások és statisztikák rovatban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi témájú kutatási anyagok, statisztikai elemzések kerülnek bemutatásra. A tartalom részben a Hivatal által működtetett központi elektronikus nyilvántartási rendszerekre épülő statisztikai, kutatási tevékenységéből származik (pl. KENYSZI elemzések, ellátási térképek), részben pedig külső szerzők által beküldött, és általuk megjelentetésre ajánlott dokumentumokból tevődik össze.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján az egyes szolgáltatásokra várakozó személyek számának az Szt. 20. § (2a) bekezdése szerinti összesítései a Szociális Ágazati Portálon bárki számára hozzáférhetők. A szolgáltatásra várakozók számáról szóló összesítők jelen menüpontba kerülnek feltöltésre.

A menüpontban a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatos időszakos adatközléseken túl törekszünk mélyebb, egy-egy szolgáltatást, szakmai kérdéskört, problémát mélyebben bemutató kutatási anyagok közzétételére is.

 

 

Várakozók jelentésének elemzése 2017. október-november

Várakozók jelentésének elemzése 2017. október-november


Várakozók jelentése elemzés

2017. 10. 01. állapot szerint

 

 

Várakozások jellemzői

 

 

1. táblázat – Várakozók ellátási forma/típus/altípus szerinti megoszlása 2017. október 1-én

Színkód 1: narancs = szakosított ellátások, zöld = alapellátások

Színkód 2: világoskék = nagyszámú várakozó összes várakozóban (cc. >= 500), lila = nagyszámú várakozó 100 férőhelyre számítva (cc. >= 30)

 

Ellátási forma

és típus

ellátás altípus

várakozók száma

 (fő)

megoszlás összes várakozóban (%)

100 ellátottra jutó várakozók száma (fő)

Ápolást, gondozást nyújtó

intézményi

ellátás 

Fogyatékos személyek otthona

1691

4,4%

13,0

Hajléktalanok otthona

202

0,5%

45,3

Idősek otthona

26 377

69,0%

48,6

Pszichiátriai betegek otthona

2942

7,7%

35,6

Szenvedélybetegek otthona

327

0,9%

24,2

Átmeneti

elhelyezést

nyújtó

intézményi

ellátás

Fogyatékos személyek gondozóháza

72

0,2%

23,9

Hajléktalan személyek átmeneti szállása

468

1,2%

8,4

Időskorúak gondozóháza

2542

6,6%

80,8

Pszichiátriai betegek átmeneti otthona

82

0,2%

81,2

Szenvedélybetegek átmeneti otthona

22

0,1%

16,1

Lakóotthoni

ellátás

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

207

0,5%

17,1

Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona

29

0,1%

7,6

Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona

7

0,02%

3,3

Rehabilitációs intézményi

ellátás

Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye

87

0,2%

10,9

Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye

52

0,1%

21,1

Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye

19

0,05%

14,8

Szenvedélybetegek rehabilitációs

intézménye

64

0,2%

11,4

Támogatott

lakhatás

Támogatott lakhatás fogyatékos

személyek részére

366

1,0%

35,3

Támogatott lakhatás

pszichiátriai betegek részére

112

0,3%

28,4

Támogatott lakhatás

szenvedélybetegek részére

12

0,03%

5,2

Házi

segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás

592

1,5%

0,5

Jelzőrendszeres házi

segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

700

1,8%

2,4

Közösségi

ellátások 

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás

33

0,1%

0,9

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás

113

0,3%

3,0

Nappali ellátás

Fogyatékos személyek nappali ellátása

234

0,6%

2,9

Időskorúak nappali ellátása

158

0,4%

0,4

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

21

0,1%

0,6

Szenvedélybetegek nappali ellátása

64

0,2%

1,8

Szociális

étkeztetés

Szociális konyha

228

0,6%

0,01

Támogató

szolgáltatás

Támogató szolgáltatás

291

0,7%

2,4

Fejlesztő

foglalkoztatás

Fejlesztő foglalkoztatás

127

0,3%

1,2

Összesen

   

100,0%

 

 

Az októberi tábla szinte reprodukálja az előző havi adatokat. Az egyetlen jelentősebb eltérés (ha egyáltalán beszélhetünk jelentős különbségekről), hogy a támogató szolgáltatásra várakozók száma e hónapban nem került az 500-as érték közelébe (így nem kapott kék jelölést).

Az állandóságra tett megállapítás a fajlagos értékekre is igaz. A 100 ellátottra számolt várakozók számadatai sem változtak említésre méltóan az előző havi adatsorhoz képest.

 

 

Jelentések jellemzői

 

 

2. táblázat – Taj-azonosítóval és Taj nélkül regisztrált várakozók számának alakulása 2017. május – 2017. október

 

Várakozót jelentők

2017.

máj. db

2017.

jún. db

2017.

júl. db

2017.

aug. db

2017.

szept. db

2017.

okt. db

Taj-azonosítóval (összes igénylés)

35 555

32 355

36 126

35 673

37 267

37 156

Taj-azonosító nélkül (össz. igénylés)

696

721

1060

1015

867

891

Összes igénylés[1]

36 251 

33 076

37 178

36 688

38 134

38 047

Tényleges várakozók (fő)

(Taj ismétlődések nélkül) [2]

28 051

26 609

29 590

28 440

29 599

29 542

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elmúlt négy hónapban immár harmadszor került a 29,5 ezres határ fölé a várakozók tényleges száma. Ezzel együtt összességében is magasabb volt a szolgáltatásra beadott igények száma az elmúlt hónapokban, immár másodszor került a 38 ezres értékhatár fölé.

 

  1. ábra – Tényleges várakozók számának alakulása (2016. július – 2017. október – fő)

 

Az e hónapban mért 29 542-es várakozói szám a jelentések kezdetétől mért harmadik legmagasabb érték. A következő hónapok adatainak alakulása segíthet eldönteni, hogy emelkedő tendenciáról beszélünk, vagy csak egy adott időszak hatását látjuk a számokban tükröződni. Mindkét lehetőség elképzelhető (vagy akár a két hatás együttese is). Az őszi időszak mindig a szociális ellátási igények növekedését hozza magával, így az időszakos hatás kézenfekvő. Azonban a társadalom elöregedéséből következő, társadalmi változásokból táplálkozó ellátási igény növekedés is természetes módon mutatkozhat meg a vizsgált populáció alakulásán (lévén, a vizsgált ellátások domináns kliensköre az idős korosztályból kerül ki).

 

3. táblázat – Jelentések összesített jellemzői (2017. május – 2017. október)

 

Jelentések típusai

szolgáltatók szerint

2017.

máj. db.

2017.

jún. db.

2017.

júl. db.

2017.

aug. db.

2017.

szept. db.

2017.

okt. db.

Taj-t vagy e nélkülit jelentett

1626

1298

1472

1441

1586

1437

nincs várakozót jelentett

4233

3778

4326

4268

4286

4391

nem jelentett

2046

2839

2120

2203

2043

2090

 

 

 

 

 

 

 

összes szolgáltató[3]

7925

7915

7918

7912

7915

7918

jelentő szolgáltatók

5859

5076

5798

5709

5872

5828

jelentők aránya

73,9%

64,1%

73,2%

72,2%

74,2%

73,6%

 

A jelentési hajlandóság szinte változatlan az év első részében mérthez képest. A szolgáltatók több mint egynegyede e hónapban sem jelentett. Az elmúlt hónaphoz viszonyítva visszaesett a személyeket jelentők szolgáltatások száma, vagyis az előzőekben látott magasabb várakozói számokat kevesebb szolgáltató jelentésének köszönhetjük. Eközben nőtt azok száma, akik azt jelölték, hogy nincs náluk várakozó.

 

 

Jelentési hajlandóság változása 2016 szeptembere óta

 

 

Az elemzések készítését folyamatosan befolyásolja a jelentési hajlandóság. A jelentésre kötelezett szolgáltatók egy része nem jelent. Egyesek tendenciózusan, mások ad hoc módon hagyják el a várakozók számának közlését (vagy egyéb jelölést, mint pl., hogy nincs várakozójuk). 2016. május 1-e volt az első jelentéssel érintett időpont, ekkor a lehetséges jelentők 52,4% tett jelentést, vagyis alig több mint az érintettek fele. Az adott év szeptemberéig tartott az a felfutási folyamat, amelyben a jelentők száma és aránya hozzávetőlegesen beállt arra a szintre, amelyet bizonyos hektikussággal ugyan, de máig érzékelünk. Eközben a legalacsonyabb jelentési arányt, mindössze 46%-ot, 2016 júliusában mértünk, a legmagasabb arányt pedig ugyenezen év októberében (80,1%). A kezdeti alacsony jelentési számokat leginkább a jelentéstétel újdonságával magyaráztuk, a növekvő tendenciát pedig azzal, hogy lassan megszokják a szolgáltatók, hogy a hónap elején adatokat kérünk a várakozókról. Ha csak e két hatás érvényesülne, akkor azt várnánk, hogy a jelentések előbb-utóbb elérik, vagy legalább megközelítik a 100%-ot. Nem így történt. Úgy tűnik, hogy az elmúlt 18 hónap alatt a várakozók jelentése csak részben vált rutinná. A következőkben a vizsgált időszak utolsó 13 hónapját vesszük szemügyre, arra keresve a választ, hogyan alakult a jelentési hajlandóság az indulás és a felfutás időszaka után. Az első hónapok számait nem szerepeltetjük az ábrán, mivel azok a felfutási időszakhoz tartoznak, és nem vesznek részt annak a tendenciának az alakításában, amely a kialakulás időszaka után vált jellemzővé.

 

  1. ábra – Jelentések számának és arányának alakulása az elmúlt másfél évben

 

A kezdeti tendencia, a felfutás, amely hatására 2016 őszére a jelentők aránya elérte az összes érintett szolgáltató négyötödét, az év végén már nem érvényesült. 2016 decemberére visszaesett a jelentők aránya, 2017. februárig pedig szinte mélyrepülésbe került. Ezt követően egyszer sem jutott el a korábbi 80%-os magasság közelébe. Az utóbbi hónapokban pedig minden mérési alkalommal 75% alatt maradt.

A Taj-azonosítóval vagy a nélkül jelentő szolgáltatók számai mutattak a legstabilabb értékeket az eddigi mérések alkalmával. Bár a tendencia itt is mutat minimális csökkenést, a hektikusság itt is fellelhető, összességében az 1500-as érték körül alakult minden hónapban a várakozó személyeket jelentő szolgáltatók száma, az eltérések kevésbé jelentősek. A nincs várakozót jelentők esetén a változékonyság jelentősebb, a kiugró értékek jellemzőbbek, a jelölő görbe (zöld vonal) szinte teljesen leképezi a jelentési hajlandóság változásait. Úgy tűnik, a várakozó személyeket jelentő szolgáltatók jelentési hajlandósága az stabilabb. Összességében pedig a jelentési hajlandóság, ha csak kis mértékben is, de csökkent az elmúlt másfél-egy évben (nagy kék nyíl).

 

Összefoglalás

  1. Az e havi alaptáblák szinte teljes egészében megfelelnek a korábbi hónapinak. Sem a várakozók számában, sem a szolgáltatások közötti megoszlásokban nem mutatható ki jelentős változás a két vizsgálati időszak között.
  2. Ha a jelentési hajlandóságot hosszú távon vizsgáljuk, megállapítható, hogy bár lassan, de csökkent a jelentők aránya. Ha a tendencia nem változik, akkor a stabilan nem jelentők egynegyede mellett számolnunk kell a következőkben a jelentések arányának visszaesésével is. Ez pedig csökkenti az elemezhetőség pontosságát.

[1] Összes igénylés alatt mindazokat értjük, akik Taj-azonosítóval vagy Taj nélkül lettek regisztrálva a jelentési rendszerben adott időpontban. Ebben az esetben figyelembe vesszük, hogy egy várakozó több helyre adott be igényt, ennek megfelelően több helyre számoljuk be, lévén több helyen jelentkezik, mint várakozó.

[2] Tényleges várakozók – Taj-azonosítóval vagy e nélkül rögzített várakozók, de személyenként csak egyszer számolva, figyelmen kívül hagyva, hogy az illető hány helyre adott be igényt. A Taj-azonosítóval nem rendelkezők esetén a többszörös igényléseket nem tudjuk figyelembe venni, mivel egyedi azonosító híján ezt nem ismerjük.

[3] A szociális szakosított és alapellátásban szolgáltatást nyújtók, kivéve falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, utcai szociális munka. Lásd 1993. évi III. törvény 20. § (5) pontja.

 

Várakozók jelentése elemzés

2017. 11. 01. állapot szerint

 

 

Várakozások jellemzői

 

 

1. táblázat – Várakozók ellátási forma/típus/altípus szerinti megoszlása 2017. november 1-én

Színkód 1: narancs = szakosított ellátások, zöld = alapellátások

Színkód 2: világoskék = nagyszámú várakozó összes várakozóban (cc. >= 500), lila = nagyszámú várakozó 100 férőhelyre számítva (cc. >= 30)

 

Ellátási forma

és típus

ellátás altípus

várakozók száma

 (fő)

megoszlás összes várakozóban (%)

100 ellátottra jutó várakozók száma (fő)

Ápolást,

gondozást nyújtó

intézményi

ellátás 

Fogyatékos személyek otthona

1716

4,7%

13,2

Hajléktalanok otthona

205

0,6%

46,0

Idősek otthona

25 155

69,0%

46,3

Pszichiátriai betegek otthona

2580

7,1%

31,2

Szenvedélybetegek otthona

380

1,0%

28,7

Átmeneti

elhelyezést

nyújtó

intézményi

ellátás 

Fogyatékos személyek gondozóháza

50

0,1%

16,6

Hajléktalan személyek átmeneti szállása

466

1,3%

8,4

Időskorúak gondozóháza

2481

6,8%

78,2

Pszichiátriai betegek átmeneti otthona

78

0,2%

77,2

Szenvedélybetegek átmeneti otthona

24

0,1%

17,5

Lakóotthoni

ellátás

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

209

0,6%

17,4

Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona

31

0,1%

8,1

Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona

8

0,02%

3,8

Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona

2

0,01%

2,3

Rehabilitációs intézményi

ellátás 

Fogyatékos személyek rehabilitációs

intézménye

75

0,2%

9,4

Hajléktalan személyek rehabilitációs

intézménye

39

0,1%

15,9

Pszichiátriai betegek rehabilitációs

intézménye

20

0,1%

15,6

Szenvedélybetegek rehabilitációs

intézménye

55

0,2%

9,8

Támogatott

lakhatás

 

Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

336

0,9%

32,4

Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére

113

0,3%

28,6

Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére

8

0,02%

3,4

Házi

segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás

573

1,6%

0,5

Jelzőrendszeres házi sny.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

588

1,6%

2,1

Közösségi

ellátások 

Pszichiátriai betegek részére nyújtott

közösségi alapellátás

52

0,1%

1,2

Szenvedélybetegek részére nyújtott

közösségi alapellátás

138

0,4%

3,2

Nappali ellátás 

Fogyatékos személyek nappali ellátása

225

0,6%

2,8

Időskorúak nappali ellátása

138

0,4%

0,3

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

3

0,01%

0,1

Szenvedélybetegek nappali ellátása

48

0,1%

1,3

Szociális

étkeztetés

Szociális étkeztetés

285

0,8%

0,2

Támogató

szolgáltatás

Támogató szolgáltatás

327

0,9%

4,6

Fejlesztő

foglalkoztatás

Fejlesztő foglalkoztatás

69

0,2%

0,6

Összesen

   

100,0%

 

           

 

Nem látható jelentős változás a megoszlási arányokban a vizsgált időszakban az előző hónapokhoz (és a tipikus várakozói megoszlásokhoz) képest. A 100 főre jutó várakozók száma sem mutat lényeges differenciákat. Nominálisan nézve nagyobb eltéréseket láthatunk pl. az idősek otthonában és a pszichiátriai betegek otthonában, azonban mint később látjuk majd, ezek inkább a jelentések elmaradásának a számlájára írhatók, és nem a várakozók számának csökkenésével állnak összefüggésben.

 

 

Jelentések jellemzői

 

 

2. táblázat – Taj-azonosítóval és Taj nélkül regisztrált várakozók számának alakulása 2017. június – 2017. november

 

Várakozót jelentők

2017.

jún. db

2017.

júl. db

2017.

aug. db

2017.

szept. db

2017.

okt. db

2017.

nov. db

Taj-azonosítóval (összes igénylés)

32 355

36 126

35 673

37 267

37 156

35 480

Taj-azonosító nélkül (össz. igénylés)

721

1060

1015

867

891

779

Összes igénylés[1]

33 076

37 178

36 688

38 134

38 047

36 259

Tényleges várakozók (fő)

(Taj ismétlődések nélkül) [2]

26 609

29 590

28 440

29 599

29 542

28 052

 

A tényleges várakozók száma mintegy másfél ezerrel esett vissza az előző két hónaphoz képest. Ennek hatására az összes igénylés száma is csökkent, lévén a többszörös igénybenyújtások együttes száma is alacsonyabb lett. Az e hónapban mért 28 052 fős várakozói létszám mintegy négyszáz fővel van alatta a jelentésekben korábban látott értékek átlagának (átlag 28 453).

 

  1. ábra – Tényleges várakozók számának alakulása (2016. szeptember – 2017. november – fő)

 

 

Mégsem mondhatjuk, hogy mindez az igények csökkenésének köszönhető, ugyanis a harmadik táblázatban jól látszik, hogy a legjobb magyarázat az eddig látottakra az alacsony jelentési ráta.

 

3. táblázat – Jelentések összesített jellemzői (2017. június – 2017. november)

 

Jelentések típusai

szolgáltatók szerint

2017.

jún. db.

2017.

júl. db.

2017.

aug. db.

2017.

szept. db.

2017.

okt. db.

2017.

nov. db.

Taj-t vagy e nélkülit jelentett

1298

1472

1441

1586

1437

1474

nincs várakozót jelentett

3778

4326

4268

4286

4391

3740

nem jelentett

2839

2120

2203

2043

2090

2703

 

 

 

 

 

 

 

összes szolgáltató[3]

7915

7918

7912

7915

7918

7917

jelentő szolgáltatók

5076

5798

5709

5872

5828

5214

jelentők aránya

64,1%

73,2%

72,2%

74,2%

73,6%

65,9%

 

A 65,9%-os jelentési arány a második legalacsonyabb érték, amit az elmúlt egy évben mértünk. A szeptemberi elemzés utolsó részében láttuk, hogy a korábbi két hónap magasabb, 29 ezer feletti értékei sem tudták kompenzálni a jelentések számának lassú visszaesését, e hónap jelentési rátája pedig kifejezetten lefelé húzza a trendet. Minden harmadik szolgáltatás hagyta el a jelentéstételt, ami jelentős a „megszokott” egynegyed részes elmaradási arányokhoz képest is. 

 

 

A várakozói jelentések elmaradásában érintett legfőbb ellátási és fenntartói típusok 2017 novem-berében

 

 

 

4. táblázat – Nem jelentő szolgáltatások ellátási típus szerinti megoszlása 2017. szeptember (lilával jelezve a szakosított ellátásokat, ill. zölddel a fejlesztő foglalkoztatást)

 

Ellátási típusok

megoszlás

Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás

7,8%

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás

4,1%

Fejlesztő foglalkoztatás

4,9%

Házi segítségnyújtás

18,4%

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

1,9%

Közösségi ellátások

1,8%

Lakóotthoni ellátás

1,7%

Nappali ellátás

15,9%

Rehabilitációs intézményi ellátás

0,6%

Szociális étkeztetés

36,7%

Támogató szolgáltatás

4,0%

Támogatott lakhatás

2,1%

Összesen

100,0%

 

 

Az összes jelentési elmaradás 71%-a három szolgáltatáshoz kapcsolódik: házi segítségnyújtás, nappali ellátás, szociális étkeztetés. Ezen belül kiemelkednek a szociális étkeztetést nyújtó szolgáltatások, amelyek között a jelentések elmaradása a szolgáltatók több mint egyharmadát érinti. Az összes nem jelentő szolgáltatás közül mindössze 13,6% nyújt szakosított ellátást, 4,9% fejlesztő foglalkoztatást, a többi szociális alapellátást működtet. Fenntartó típusa szerint a következő arányokban oszlik meg a vizsgált időszakban a nem jelentők száma (2. ábra).

 

  1. ábra – Nem jelentő szolgáltatók fenntartótípus szerinti megoszlása

A nem jelentő szolgáltatók többsége az önkormányzatok fenntartásában működik, háromból kettő. A maradék egyharmadnyi arányon négy fenntartótípus osztozik. A legalacsonyabb elmaradási rátát a civil és központi kormányzati szférában mértük, alig több mint 5%-ot típusonként.

 

 

Összefoglalás

  1. E hónapban jelentősen visszaesett a jelentő szolgáltatások száma és aránya az elmúlt két hónaphoz képest. Az elmúlt év második legalacsonyabb jelentési arányát láttuk novemberben. Alig több mint a jelentésre kötelezett szolgáltatók kétharmada tette meg jelentését az előírás szerint.
  2. Ennek ellenére a korábbi hónapokhoz képest alig találunk elmozdulást a várakozók szolgáltatások közötti megoszlásában.
  3. A kimaradt jelentéstételeket megvizsgálva kiderül, hogy főképp a szociális alapellátások, azon belül pedig az önkormányzati fenntartásban lévő szolgáltatások azok, amelyeknél a jelentés a vizsgált hónapban legnagyobb arányban elmaradt.

 

Kérdés, probléma esetén várjuk észrevételeit a kutatas@szgyf.gov.hu címen.

 

[1] Összes igénylés alatt mindazokat értjük, akik Taj-azonosítóval vagy Taj nélkül lettek regisztrálva a jelentési rendszerben adott időpontban. Ebben az esetben figyelembe vesszük, hogy egy várakozó több helyre adott be igényt, ennek megfelelően több helyre számoljuk be, lévén több helyen jelentkezik, mint várakozó.

[2] Tényleges várakozók – Taj-azonosítóval vagy e nélkül rögzített várakozók, de személyenként csak egyszer számolva, figyelmen kívül hagyva, hogy az illető hány helyre adott be igényt. A Taj-azonosítóval nem rendelkezők esetén a többszörös igényléseket nem tudjuk figyelembe venni, mivel egyedi azonosító híján ezt nem ismerjük.

[3] A szociális szakosított és alapellátásban szolgáltatást nyújtók, kivéve falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, utcai szociális munka. Lásd 1993. évi III. törvény 20. § (5) pontja.

 

Az októberi jelentés itt letölthető
A novemberi jelentés itt letölthető