Navigáció Navigáció

A kutatások és statisztikák rovatban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi témájú kutatási anyagok, statisztikai elemzések kerülnek bemutatásra. A tartalom részben a Hivatal által működtetett központi elektronikus nyilvántartási rendszerekre épülő statisztikai, kutatási tevékenységéből származik (pl. KENYSZI elemzések, ellátási térképek), részben pedig külső szerzők által beküldött, és általuk megjelentetésre ajánlott dokumentumokból tevődik össze.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján az egyes szolgáltatásokra várakozó személyek számának az Szt. 20. § (2a) bekezdése szerinti összesítései a Szociális Ágazati Portálon bárki számára hozzáférhetők. A szolgáltatásra várakozók számáról szóló összesítők jelen menüpontba kerülnek feltöltésre.

A menüpontban a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatos időszakos adatközléseken túl törekszünk mélyebb, egy-egy szolgáltatást, szakmai kérdéskört, problémát mélyebben bemutató kutatási anyagok közzétételére is.

 

 

várakozók 201702_03

Várakozók a szociális ágazatban – 2017. február, március


Február hónapban a korábbiakhoz képest visszaesést mutatott a jelentési hajlandóság. Míg az elmúlt hónapokban 80% közelében mozgott a szolgáltatók jelentési aránya, e hónapban nem érte el a 70%-ot sem. Mindez jól követhető a várakozásokra jellemző értékek alakulásában is. A várakozások jellemző tendenciái azonban nem változtak.

Várakozók számának jelentése a 2017. február 1-i állapot szerint    

 

Március hónapban ismét nőtt a jelentések száma, bár még így sem érte el az elmúlt fél évre jellemző értékeket. A vizsgált időszakban összességében mintegy 28,5 ezer várakozó adott be igényt valamilyen szociális szolgáltatásra, a  jelentő szolgáltatók pedig az összes szolgáltató 72%-át tették ki. Hogy milyen fenntartói típusban milyen jelentési jellemzőket mértünk adott időszakban, kiderül tanulmányunkból.

Várakozók számának jelentése a 2017. március1-i állapot szerint