ZAC_100_00278_4_2019

A Zala Megyei Kormányhivatal ZAC/100/00278-4/2019.számú, Közép-Magyarországi Szociális Ellátó Nonprofit Kft. fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Zala Megyei Kormányhivatal
ZAC/100/00278-4/2019. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Zala Megyei Kormányhivatal  ZAC/100/00278-4/2019. számú, Közép-Magyarországi Szociális Ellátó Nonprofit Kft.  fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Zala Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Közép-Magyarországi Szociális Ellátó Nonprofit Kft.

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe  8932 Pókaszepetk, Zrínyi M. u. 32.
A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése  idősek otthona
Letöltés

Közzététel napja

 2019.05.21.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 24 megtekintés