Várakozók jelentésének elemzése 2017. szeptember

Az ősz csak kevés változást hozott a várakozók számának alakulásában. Minimális mértékben nőtt a jelentési hajlandóság az elmúlt hónapokhoz képest. A várakozók létszáma az eddigi legmagasabb értékkel meghaladta a 29,5 ezret. Egyelőre azonban nem beszélhetünk növekedési tendenciáról. E hónapban az alapelemzések elkészítése mellett becsléssel igyekeztünk meghatározni, mennyi lehet a tényleges várakozók teljes száma. Tettük ezt azért, mert a szolgáltatók közel egynegyede rendszeresen nem jelent, ami miatt a várakozók számáról pontos adataink nincsenek.
Várakozók jelentésének elemzése 2017. szeptember

Várakozók jelentése elemzés

2017. 09. 01. állapot szerint

Várakozások jellemzői

1. táblázat – Várakozók ellátási forma/típus/altípus szerinti megoszlása 2017. szeptember 1-én

Színkód 1: narancs = szakosított ellátások, zöld = alapellátások

Színkód 2: világoskék = nagyszámú várakozó összes várakozóban (cc. >= 500), lila = nagyszámú várakozó 100 férőhelyre számítva (cc. >= 30)

Ellátási forma

és típus

ellátás altípus

várakozók száma

 (fő)

megoszlás összes várakozóban (%)

100 ellátottra jutó várakozók száma (fő)

Ápolást,

gondozást

nyújtó

 intézményi

ellátás

Fogyatékos személyek otthona

1666

4,4%

12,7

Hajléktalanok otthona

187

0,5%

41,9

Idősek otthona

26141

68,6%

48,3

Pszichiátriai betegek otthona

2826

7,4%

34,2

Szenvedélybetegek otthona

306

0,8%

22,6

Átmeneti

elhelyezést

nyújtó intézményi ellátás

Fogyatékos személyek gondozóháza

66

0,2%

21,9

Hajléktalan személyek átmeneti szállása

721

1,9%

13,0

Időskorúak gondozóháza

2367

6,2%

75,2

Pszichiátriai betegek átmeneti otthona

72

0,2%

71,3

Szenvedélybetegek átmeneti otthona

22

0,1%

16,1

Lakóotthoni

ellátás

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

239

0,6%

19,7

Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona

26

0,1%

6,8

Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona

7

0,02%

3,3

Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona

1

0,003%

1,1

Rehabilitációs intézményi

ellátás

Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye

84

0,2%

10,5

Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye

55

0,1%

22,4

Pszichiátriai betegek rehabilitációs

intézménye

24

0,1%

18,8

Szenvedélybetegek rehabilitációs

intézménye

58

0,2%

10,5

Támogatott

lakhatás

Támogatott lakhatás fogyatékos

személyek részére

346

0,9%

34,7

Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére

113

0,3%

28,6

Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére

12

0,03%

5,2

Házi

segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás

624

1,6%

0,5

Jelzőrendszeres házi segítségny.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

722

1,9%

2,5

Közösségi

ellátások

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás

42

0,1%

1,0

Szenvedélybetegek részére nyújtott

közösségi alapellátás

141

0,4%

3,3

Nappali ellátás

Fogyatékos személyek nappali ellátása

225

0,6%

2,8

Időskorúak nappali ellátása

157

0,4%

0,4

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

13

0,03%

0,4

Szenvedélybetegek nappali ellátása

70

0,2%

1,9

Szociális

étkeztetés

Szociális étkeztetés

211

0,6%

0,1

Támogató

szolgáltatás

Támogató szolgáltatás

471

1,2%

3,3

Fejlesztő

foglalkoztatás

Fejlesztő foglalkoztatás

119

0,3%

1,1

Összesen

100,0%

Első alaptáblánkban az előző hónapokhoz képest nem regisztráltunk számadásra okot adó eltéréseket. A kékkel jelzett szolgáltatások továbbra is a legdominánsabbak a várakozók számának alakulásában. A szakosított ellátások adják a legjelentősebb populációt a teljes sokasághoz, az alapszolgáltatásokban jegyzett várakozók összesített létszáma nem éri el a háromezres határt (2795 fő), ami egyben azt is jelenti, hogy az alapellátások összesített súlya mindösszesen 7,3% a teljes várakozói csoporton belül (szolgáltatássorosan számolva).

A fajlagos értékek, vagyis a 100 ellátottra számított várakozók számai is csak minimálisan térnek el a korábbi időszakokban mért összegektől, értékektől. Mindkét területen elenyésző a változékonyság.

Jelentések jellemzői

2. táblázat – Taj-azonosítóval és Taj nélkül regisztrált várakozók számának alakulása 2017. április – 2017. szeptember

Várakozót jelentők

2017.

ápr. db

2017.

máj. db

2017.

jún. db

2017.

júl. db

2017.

aug. db

2017.

szept. db

Taj-azonosítóval (összes igénylés)

36 818

35 555

32 355

36 126

35 673

37 267

Taj-azonosító nélkül (össz. igénylés)

716

696

721

1060

1015

867

Összes igénylés[1]

37 534

36 251 

33 076

37 178

36 688

38 134

Tényleges várakozók (fő)

(Taj ismétlődések nélkül) [2]

28 727

28 051

26 609

29 590

28 440

29 599

A vizsgált hónap a legmagasabb csoportlétszámot eredményezte az adatgyűjtés 2016-ban induló történetében. A korábban mért legmagasabb értéket pedig csupán két hónappal ez előtt regisztráltuk. A tényleges várakozók száma ezzel ismét jelentősen meghaladta a 29 ezret.

  1. ábra – Tényleges várakozók számának alakulása (2016. július – 2017. szeptember – fő)

A vizsgált hónapban mért 29 ezer feletti létszám mégsem számít kiugrónak. Bizonyos hektikusság figyelhető meg az adatokban az összképet tekintve, amelyben a két 29 ezer feletti érték önmagában nem jelent tendenciát, egyelőre inkább úgy tűnik, hogy a jelentési hajlandóság heterogenitásának számlájára írható, nem feltétlenül a várakozók számának tényleges növekedésére mutat. A 3. táblázat adatai is azt mutatják, hogy bár nőtt az előző hónaphoz képest a jelentések száma, az összkép inkább belesimul a korábbi időszakokban felrajzolt általános képbe.

3. táblázat – Jelentések összesített jellemzői (2017. április – 2017. szeptember)

Jelentések típusai

szolgáltatók szerint

2017.

ápr. db.

2017.

máj. db.

2017.

jún. db.

2017.

júl. db.

2017.

aug. db.

2017.

szept. db.

Taj-t vagy e nélkülit jelentett

1616

1626

1298

1472

1441

1586

nincs várakozót jelentett

4381

4233

3778

4326

4268

4286

nem jelentett

2137

2046

2839

2120

2203

2043

összes szolgáltató[3]

7871

7925

7915

7918

7912

7915

jelentő szolgáltatók

5997

5859

5076

5798

5709

5872

jelentők aránya

76,2%

73,9%

64,1%

73,2%

72,2%

74,2%

74,2%-os jelentési rátájával e hónap nem mutat változást a jelentési hajlandóság korábban látott képéhez képest. A jelentésre kötelezett szolgáltatások háromnegyede jelent, egynegyedük ebben a hónapban sem közölt adatokat. A jelentések egy részének folyamatos elmaradása miatt a rövid tanulmány harmadik részében kísérletet teszünk arra, hogy becsléssel határozzuk meg a lehetséges várakozók teljes számát.

Tényleges várakozók becsült száma

Több elemzésben is kitértünk rá, hogy a tényleges várakozók számát nem tudjuk pontosan. Ennek két fő oka, hogy a várakozók definíciója tekintetében a szolgáltatások között eltérések lehetnek és ezzel együtt a jelentési gyakorlatban is. Másrészt, mint ahogyan a 3. számú táblázat alapján nyilvánvaló, a szolgáltatások számottevő hányada hónapról hónapra nem jelent.

A legegyszerűbbnek az tűnik, ha megvizsgáljuk, milyen szolgáltatók nem jelentettek, és az adott szolgáltatásokhoz milyen várakozói számok tartoznak a jelentők részéről. Ez alapján már relatív jó becsléssel élhetünk az ágazat tényleges várakozóit meghatározandó. Természetesen mindez csak bizonyos hibahatárral képes megadni a tényleges várakozók számát, lévén egy ilyen egyszerű becslési eljárás közben több olyan tényezőt nem veszünk figyelembe, amely beleszólhat a várakozók számának alakulásába, mint pl. a területi különbségek. Jelenleg azonban ez az eljárás megfelel az elvárásainknak, ugyanis nem minden tekintetben precíz számokhoz szeretnénk jutni, hanem csak nagyságrendileg akarunk közelebb férkőzni a lehetséges csoportszámhoz.

4. táblázat – Várakozók becsült létszáma a szeptemberi adatok alapján

Ellátások

tényleges várakozók (fő)

nem jelentő

szolgáltatók

 (%)

nem jelentett várakozók becsült száma (fő)

összes

becsült

várakozó (fő)

Fejlesztő foglalkoztatás

119

28,1

47

166

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú

lakóotthona

239

18,7

55

294

Fogyatékos személyek gondozóháza

66

9,5

7

73

Fogyatékos személyek nappali ellátása

225

23,3

68

293

Fogyatékos személyek otthona

1666

2,5

43

1709

Fogyatékos személyek rehabilitációs

intézménye

84

5,3

5

89

Fogyatékos személyek rehabilitációs célú

lakóotthona

26

45,9

22

48

Hajléktalan személyek átmeneti szállása

721

13,6

113

834

Hajléktalan személyek rehabilitációs

intézménye

55

16,7

11

66

Hajléktalanok otthona

187

14,3

31

218

Házi segítségnyújtás

624

26,3

223

847

Idősek otthona

26 141

4,9

1347

27 488

Időskorúak gondozóháza

2367

17,6

506

2873

Időskorúak nappali ellátása

157

17,4

33

190

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

722

11,6

95

817

Pszichiátriai betegek átmeneti otthona

72

28,6

29

101

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

13

25,8

5

18

Pszichiátriai betegek otthona

2826

0

0

2826

Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú

lakóotthona

7

23,1

2

9

Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye

24

14,3

4

28

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás

42

19,5

10

52

Szenvedélybetegek átmeneti otthona

22

42,9

17

39

Szenvedélybetegek nappali ellátása

70

22,5

20

90

Szenvedélybetegek otthona

306

8

27

333

Szenvedélybetegek rehabilitációs célú

lakóotthona

1

0

0

1

Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye

58

27,3

22

80

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás

141

12,2

20

161

Szociális étkeztetés

211

41

147

358

Támogató szolgáltatás

471

19,1

111

582

Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

346

0

0

346

Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek

részére

113

0

0

113

Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére

12

0

0

12

Összesen

38 134

3017

41 151

A szolgáltató sorosan megjelenő 38 134 várakozói igényen felül 3017 további igénnyel kalkulálhatunk a nem regisztrált, de elvileg várakozó státuszban lévő lehetséges kliensek összesített értékei alapján. Így együttesen 41 151 ellátási igényre becsülhetjük a teljes várakozói számot 2017 szeptemberében. Mindez vajon mit jelent egyénekre bontva?

A többszörös igénylések átfedései miatt a várakozók tényleges száma ettől alacsonyabb, mégpedig a szolgáltatássoros érték 77,6%-a. Ezzel az aránnyal számolva a tényleges várakozók becsült száma 31 933 fő, vagyis ennyi lehet a tényleges várakozók száma a vizsgált hónapban. Mivel a csoport összesített számai csak kisebb mértékben térnek el hónapról hónapra, kimondható, hogy becsléseink szerint minden hónapban 31-32 ezer körül lehet a szociális ágazat jelentésre kötelezett szolgáltatatásaiban a bejutásra várakozók teljes létszáma.

Összefoglalás

  1.  Alaptábláink szerint sem a várakozók szolgáltatások közötti megoszlása, sem a nominális létszáma nem tér el különösebben a korábbi hónapok értékeitől.
  2. Fentiekkel együtt azonban az eddigi méréseink között e hónapban regisztráltuk a legmagasabb várakozói populációt.
  3. Bár nem tudjuk pontosan, de becsléseink szerint a tényleges várakozók száma minden hónapban 31-32 ezer között lehet, ha figyelembe vesszük a nem jelentő szolgáltatóknál elvileg fellelhető várakozók csoportjait.

Kérdés, probléma esetén várjuk észrevételeit a kutatas@szgyf.gov.hu címen.

 


[1] Összes igénylés alatt mindazokat értjük, akik Taj-azonosítóval vagy Taj nélkül lettek regisztrálva a jelentési rendszerben adott időpontban. Ebben az esetben figyelembe vesszük, hogy egy várakozó több helyre adott be igényt, ennek megfelelően több helyre számoljuk be, lévén több helyen jelentkezik, mint várakozó.

[2] Tényleges várakozók – Taj-azonosítóval vagy e nélkül rögzített várakozók, de személyenként csak egyszer számolva, figyelmen kívül hagyva, hogy az illető hány helyre adott be igényt. A Taj-azonosítóval nem rendelkezők esetén a többszörös igényléseket nem tudjuk figyelembe venni, mivel egyedi azonosító híján ezt nem ismerjük.

[3] A szociális szakosított és alapellátásban szolgáltatást nyújtók, kivéve falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, utcai szociális munka. Lásd 1993. évi III. törvény 20. § (5) pontja.

A jelentés itt letölthető    

 43 megtekintés