Tájékoztató házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó változásokról

A Magyar Közlöny 2017. évi 98. számában 2017. június 26-án megjelent a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. év LXXXVI törvény, mely érinti a házi segítségnyújtást is.
Tájékoztató házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó változásokról

A házi segítségnyújtásra vonatkozó szabályozás az év elején hatályba lépett szakmai változásokhoz igazodik (Kvtv. 2. melléklet III. pont 3. alpont d) pont da) és db) alpontja).

A tájékoztató dokumentum az alábbiakban letölthető:  

Házi segítségnyújtás finanszírozásához kapcsolódó változások

 

 72 megtekintés