Tájékoztató az ellátások emeléséről

2023. január havi emelés

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép az 506/2022 (XII.13) Korm.rendelet, a nyugellátások és egyes más ellátások 2023. január havi emeléséről című rendelet szerint: „8/A. § A 2022. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az Mmtv. 9. és 12. §-a szerinti alapösszeg 129 860 forint.”

Valamint 2023. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (1) és (6) bekezdése alapján „ …15 százalékkal kell emelni a 2023. január 1-jét megelőző időponttól megállapított rokkantsági ellátást, és a rehabilitációs ellátást ….”

Az ellátások emeléséről a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból intézkedik, tehát az ellátásban részesülő személynek külön kérelmet nem kell benyújtania.

2022. január havi emelés

2022. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (1) bekezdése és a 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban Mmtv) 8/A. alapján 5 százalékkal kell emelni a 2022. január 1-jét megelőző időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás

2021. évi emelésekről

2021. január havi emelés

2021. anuár 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (1) bekezdése és a 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban Mmtv) 9. § és 12. § alapján 3 százalékkal kell emelni a 2021. január 1-jét megelőző időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást.

Azon ellátottak tehát, akik 2020. december 31. napján megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesültek, az emeléssel növelt összegű ellátásra jogosultak 2021. január 1. napjától.

A nyugellátások és egyes más ellátások 2021. január havi emeléséről szóló 538/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés 12. és 13. pontjai alapján 2021. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (1) bekezdése alapján 3 százalékkal kell emelni a 2021. január 1-jét megelőző időponttól megállapított rokkantsági ellátást és rehabilitációs ellátást. A Rendelet alapján járó 3 százalékos emelést akkor is meg kell állapítani, ha a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást a korábban megállapított rokkantsági járadék, vagy az emelésre jogosító rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, baleseti járadék vagy bányászok egészségkárosodási járadékának a megszűnését követő naptól, 2021. évi időponttól állapítják meg. Az emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több változás következett be.

A fentiek alapján emelésre jogosultak részére a 2021. január hónapra járó ellátásokat a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: nyugdíjfolyósító szerv) már emelt összegben folyósítja hivatalból, így az emelés iránt az emelésre jogosultaknak külön kérelmet benyújtaniuk nem szükséges.

Kiegészítő emelés – 2021. június

A nyugellátások és egyes más ellátások 2021. június havi kiegészítő emeléséről szóló 254/2021. (V.18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: I. kiegészítő emelési rendelet) 1. § (1) bekezdés 12. és 13. pontjai alapján 2021. június 1-jétől 2021. január 1-jei visszamenőleges hatállyal 0,6 százalékkal hivatalból kell emelni azt a rokkantsági és rehabilitációs ellátást, amelyek után a Rendelet alapján a 2021. január 1. napján emelés járt. A kiegészítő emelést akkor is meg kell állapítani, ha a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást a korábban megállapított rokkantsági járadék, vagy az emelésre jogosító rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, baleseti járadék vagy bányászok egészségkárosodási járadékának a megszűnését követő naptól, 2021. évi időponttól állapítják meg. Az emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több változás következett be.

Az ellátások emeléséről és a 2021. január-május hónapokra járó emelés összegének folyósításáról a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból intézkedik, tehát a kiegészítő emelés iránt az ellátásban részesülő személynek külön kérelmet nem kell benyújtania.

Az emelés megállapítása

Ha a január havi emeléssel érintett ellátás 2021. június 1-jét megelőzően megszűnt, és – új ellátásra jogosultság esetén – a korábbi ellátás helyett megállapított új ellátás emelésre nem jogosít, akkor az ellátás folyósítási hónapjaira számított emelés egy összegben illeti meg a megszűnt ellátás jogosultját. A megszűnt ellátás után járó kiegészítő emelés arányos részének egyösszegű kifizetését a jogosult, illetve elhalálozása esetén hozzátartozója vagy örököse írásbeli kérelmére utalja ki a nyugdíjfolyósító szerv.

Kiegészítő emelés – 2021. november

A nyugellátások és egyes más ellátások 2021. november havi kiegészítő emeléséről szóló 567/2021. (X. .6) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 12. és 13. pontjai alapján 2021. november 1-jétől 2021. január 1-jei visszamenőleges hatállyal, az I. kiegészítő emelési rendeletre tekintettel 1,2 százalékkal hivatalból kell emelni azt a rokkantsági és rehabilitációs ellátást, amelyek után a Rendelet alapján a 2021. január 1. napján emelés járt. A kiegészítő emelést akkor is meg kell állapítani, ha a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást a korábban megállapított rokkantsági járadék, vagy az emelésre jogosító rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, baleseti járadék vagy bányászok egészségkárosodási járadékának a megszűnését követő naptól, 2021. évi időponttól állapítják meg. Az emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több változás következett be.

Az ellátások emeléséről és a 2021. január-október hónapokra járó emelés összegének folyósításáról a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból intézkedik, tehát a kiegészítő emelés iránt az ellátásban részesülő személynek külön kérelmet nem kell benyújtania.

Ha a január havi emeléssel érintett ellátás 2021. november 1-jét megelőzően megszűnt, és – új ellátásra jogosultság esetén – a korábbi ellátás helyett megállapított új ellátás emelésre nem jogosít, akkor az ellátás folyósítási hónapjaira számított emelés egy összegben illeti meg a megszűnt ellátás jogosultját. A megszűnt ellátás után járó kiegészítő emelés arányos részének egyösszegű kifizetését a jogosult, illetve elhalálozása esetén hozzátartozója vagy örököse írásbeli kérelmére utalja ki a nyugdíjfolyósító szerv.

Egyszeri juttatás – 2021.

A 2021. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról szóló 568/2021. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § 7. és 8. pontjai, illetve a 4. § (2) bekezdése értelmében 2021. novemberében 80.000,- azaz nyolcvanezer forint egyszeri juttatásra jogosult az a személy, aki 2021. novemberében rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesült. Ha a jogosult a Korm. rendelet 3. §-a alapján járó ellátások együttes havi összege nem éri el a 80.000,- Ft-ot, az egyszeri juttatás fennmaradó részét a jogosultnak járó – több ellátás esetén a 3. §-ban meghatározott sorrendben előbb álló – ellátásnak megfelelően kell biztosítani.

Az egyszeri juttatás összegének folyósításáról a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból intézkedik, tehát az egyszeri juttatás iránt a jogosultnak nem kell külön kérelmet benyújtania.

 561 megtekintés