Tájékoztatás a bántalmazás felismerésére irányuló szakmai tancsákozásokról és tanfolyamokról

A bántalmazás felismerése és megelőzése érdekében az Európai Unió, követve az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló (CRPD) és a Gyermekek jogairól szóló egyezményeit, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményének rendelkezéseit, olyan jogszabályokat és intézkedéseket fogadott el, amelyek ezen cél elérését segítik.

A sérülékeny csoportokba tartozó áldozatok speciális helyzetére, a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló uniós irányelv – Az európai parlament és a tanács 2012/29/EU irányelve (2012. október 25.) – kiemelt hangsúlyt fektet. A kiemelt projekt keretében a fogyatékossággal élők, az idősek sérelmére elkövetett és a családon belüli bántalmazás felismerését és megelőzését segítő szakmai programok tervezettek.

Felismerve a problémakör fontosságát, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet az EFOP 1.9.4.-VEKOP-16-2016-0001 „A szociális ágazati módszertani és információs rendszereinek megújítás” c. kiemelt projekt keretén belül a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai tevékenységének módszertani támogatását biztosító feladatkörében kiemelten foglalkozik a bántalmazás felismerésével, a jelzőrendszeri tagok szerepének a megerősítésével.

A téma iránt érdeklődők számára az ország különböző pontjain, összesen öt helyszínen szakmai tanácskozás, valamint két helyszínen megrendezésre kerülő választható továbbképzés segíti az elmélyülést.

Az egynapos szakmai tanácskozásaink konzultatív előadásai a mindennapi munkához szükséges szakmai látókör kiszélesítésére és a résztvevők érzékenyítésére helyezi a hangsúlyt. A tanfolyamok a téma iránt érdeklődők számára nagyobb elmélyülésre adnak lehetőséget interaktív előadások és gyakorlati esetfeldolgozások felhasználásával.

Ízelítőül a tanácskozás és a tanfolyam témaköreiből:

„A bántalmazás meghatározása, a bántalmazás áldozatainak jogait, támogatását és védelmét szolgáló Európai Uniós és nemzeti szabályozás áttekintése, és a szabályozás megjelenése a szociális ellátás normáiban.”

„A bántalmazói és az áldozati magatartás kialakulásának generatív rendszerismeretei.”

„Klasszifikációk a gyermekbántalmazásban –a  felismeréstől a rendszerezésig.”

„A jelzőrendszer jelentősége és intézményesült elhelyezkedése a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások körében, a jelzőrendszeri tagok szerepe és az együttműködés színterei.”

„A bántalmazó viselkedés formái és megelőzési lehetőségei.”

„A jelzőrendszer erősítése a sérülékeny csoportok bántalmazásának felismerésével kapcsolatban” című szakmai tanácskozások időpontjai és helyszínei:

Helyszín: Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ

8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 4.

Időpont: 2023. augusztus 29.

 

Helyszín: Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

1142 Budapest, Ungvár u. 64-66.

Időpont: 2023. augusztus 30.

 

Helyszín: Szegedi Megyei Jogú Város Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja Család- és Gyermekjóléti Központ

6723 Szeged, Sás u. 2.

Időpont: 2023. szeptember 14.

 

Helyszín: Kolping Tordasi Otthona

2463 Tordas, Gesztenyés út 1.

Időpont: 2023. szeptember 18.

 

Helyszín: Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központ

4027 Debrecen, Thomas Mann u. 2/A.

Időpont: 2023. szeptember 21.

 

„A jelzőrendszer erősítése a sérülékeny csoportok bántalmazásának felismerésével kapcsolatban” című szakmai tanfolyam időpontjai és helyszínei:

 

Helyszín: Debreceni Javítóintézet

4032 Debrecen, Böszörményi út 173.

Időpont: 2023. szeptember 4. – 2023. szeptember 6.

 

Helyszín: Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény

1036 Budapest, Kiskorona utca 3.

Időpont: 2023. szeptember 4. – 2023. szeptember 6.

 

Miért érdemes részt venni?

 

  • Tudatosság: Fedezd fel a bántalmazás sokféleségét és hatásait a társadalomra.

 

  • Támogatás: Tanuld meg, miként nyújthatsz hatékony segítséget az áldozatoknak az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival való együttműködés keretében.

 

  • Jogvédelem: Ismerd meg az Európai Uniós és a nemzeti szabályozás szerepét az erőszak leküzdésében.

 

  • Közösségi Erő: Légy részese egy olyan szakmai közösségnek, amely elkötelezett a pozitív változásban és az erőszakmentes közösségek építésében.

 

A jelentős érdeklődés okán a programjainkra minden hely betelt! Köszönjük a kollégáknak, hogy ilyen sokan fontosnak éreztétek az emberkereskedelem elleni küzdelmet!

 202 megtekintés