Szükségletfelmérés elvégzésére kijelölhető szakemberek névjegyzéke

A komplex szükségletfelméréssel kapcsolatos feladatokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: Rendelet) írja elő. A Rendelet 110/B. § (2a) bekezdése rendelkezik arról, hogy a komplex szükségletfelmérés végzésére kijelölhető személyekről a Főigazgatóság nyilvántartást vezet.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 110/B. § (2a) bekezdése alapján a Főigazgatóság által vezetett nyilvántartás, a jogszabályi előírásoknak megfelelő, komplex szükségletfelmérés elvégzésére kijelölhető szakemberek névjegyzékét tartalmazza.

 

 

Komplex szükségletfelmérés szakértői nyilvántartása

Frissítve: 2020.10.12.

 685 megtekintés