Szociális Továbbképzési Minősítő Testület

Szociális Továbbképzési Minősítő Testület

a) ellátja a továbbképzési programok minősítését, pontértékeinek meghatározását,

b) kidolgozza a továbbképzések szakmai követelményrendszerét,

c) közreműködik a továbbképzések szakmai felügyeletében.

Bővebben itt.

A Testület 13 tagból áll.

A testület tagjai:

az egyházi módszertani kijelöléssel rendelkező egyházak által delegált 6 személy,

a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által felkért 7 személy, akik közül 1 személyt a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter delegál.

A Testület ügyrendje tartalmazza a Testület működésével, valamint a Testület és a Titkárság közötti feladatmegosztással kapcsolatos részletes szabályokat.

A Testület ügyrendjét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter hagyja jóvá.

 631 megtekintés