Szociális szakvizsga információk

A szociális szakvizsgára jelentkezés határideje a 2017. évi vizsgaidőszak vonatkozásában 2016. szeptember 1. Erre való tekintettel a szakvizsgázók számára fontos információkat olvashatják a továbbiakban.
Szociális szakvizsga információk

Az NRSZH és a szociális szakvizsgáztatási joggal rendelkező intézmények (továbbiakban: szakvizsgacentrum) szociális szakvizsgát 2017. február 1-től május 31-ig szerveznek. A szakvizsgára a Jelentkezési lap szociális szakvizsgára című adatlapon lehet jelentkezni. A jelentkező a pontosan kitöltött adatlapot a választott szakvizsgacentrum címére kell postai úton megküldeni. A 2017-es vizsgaidőszakra a szakvizsgára jelentkezés határideje: 2016. szeptember 1.

A határidő a jelentkezési lap postai feladásának időpontját jelenti.

A jelentkezőnek a jelentkezési laphoz mellékelni kell:

  • a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél másolatát,
  • a felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben végzett, képesítéshez kötött tevékenység, illetve a szakmai gyakorlat időtartamáról szóló munkáltatói igazolást vagy igazolásokat, és szakmai életrajzot,
  • szakvizsga esetén a szociális alapvizsga oklevelének másolatát, amennyiben a jelölt számára a szociális alapvizsga letétele előírt.

A szakvizsgacentrum a szükséges iratok hiányának pótlásáról, illetve a jelentkezés elutasításáról a benyújtást követő 14 napon belül értesítést küld. Amennyiben a jelentkező a szükséges iratok hiányát 14 napon belül nem pótolja, jelentkezése elutasítottnak tekintendő.

A szakvizsgacentrumok abban az esetben szerveznek szakvizsgát, ha témacsoportonként legalább 15 fő jelentkezik. Amennyiben a jelentkezők száma kevesebb, úgy értesíti az érintetteket arról, hogy a jelentkezést melyik szakvizsgacentrumhoz irányította át. Ha ezzel a lehetőséggel nem kívánnak élni, a jelentkezés a következő vizsgaidőszakra érvényben marad.

A szociális szakvizsga díja, mely tartalmazza a konzultáció költségét is, 53 000 Ft. A pótvizsga díja 26 500 Ft, a szóbeli pótvizsga díja 13 250 Ft. A konzultáció időtartama 28-40 óra, melynek helyéről és idejéről a választott intézmény értesíti a jelentkezőt. Amennyiben a jelölt a vizsgadíjat a megjelölt határidőig nem fizeti be, a vizsgát nem kezdheti meg, a szakvizsgacentrum a vizsgára történő jelentkezést érvénytelennek tekinti, melyről értesíti a jelöltet.

A szakvizsgához kapcsoló jelentkezési lap és egyéb dokumentumok letölthetők az alábbi hivatkozásról:

 

 64 megtekintés