Szociális intézménybe történő felvétel, visszavétel, átvétel szabályai – 2021. december

A Hivatalos Értesítő 2021. évi 52. számában megjelent a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) SARS-CoV-2 okozta fertőzések esetén követendő járványügyi szabályokra vonatkozó eljárásrendje (a továbbiakban: NNK Eljárásrend): A gondozottak/ellátottak felvétele/visszavétele/átvétele vonatkozásában a részletes szabályokat – az NNK Eljárásrendben nem érintett esetekben – jelen körlevél tartalmazza.
A járványügyi biztonság érdekében szükséges, hogy a Magyarország területén működő összes szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény (a továbbiakban: intézmény) -az éjjeli menedékhelyek és a hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével- az alábbiak szerint járjon el.
Szociális intézménybe történő felvétel, visszavétel, átvétel szabályai

 

 2,184 megtekintés