SZF-A/11133-4/2015.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal SZF-A/11133-4/2015. számú, Földeák Térségi Szociális, Egészségügyi, Gyermekjóléti és Óvodai Társulás fenntartásában működő Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény gyermekek napközbeni ellátása - bölcsőde szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal SZF-A/11133-4/2015. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/K. § (8) bekezdése, valamint az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.) 98. § (11) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal SZF-A/11133-4/2015. számú, Földeák Térségi Szociális, Egészségügyi, Gyermekjóléti és Óvodai Társulás fenntartásában működő Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény gyermekek napközbeni ellátása – bölcsőde szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
A fenntartó neve Földeák Térségi Szociális,  Egészségügyi, Gyermekjóléti és Óvodai Társulás
A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

Földeáki Egyesített Egszségügyi és Szociális Intézmény

  1. 6922 Földeák, Zárda utca 2.
  2. 6922 Földeák Vásárhelyi utca 4.
A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

gyermekek napközbeni ellátása – bölcsőde

Letöltés
Közzététel napja 2015. november 25.
Eltávolítás napja A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 27 megtekintés