SHF-A/1233-2/2016.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal SHF-A/1233-2/2016. számú, Kondoros-Kardos Köznevelési Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde gyermekek napközbeni ellátása - bölcsőde szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal SHF-A/1233-2/2016. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/K. § (8) bekezdése, valamint az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.) 98. § (11) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal SHF-A/1233-2/2016. számú, Kondoros-Kardos Köznevelési Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde gyermekek napközbeni ellátása – bölcsőde szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

A fenntartó neve

Kondoros-Kardos Köznevelési Intézményfenntartó Társulás

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde

5553 Kondoros, Csabai út 25.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

gyermekek napközbeni ellátása – bölcsőde

Letöltés

Közzététel napja

2016. március 16.

Eltávolítás napja

A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 13 megtekintés