Országos szociális szakmai továbbképzések

Útmutató

a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján minősítési kérelmet benyújtók, illetve a továbbképzést szervezők részére

I. Jogszabályi háttér:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet (továbbiakban: Rendelet)

II. Minősítési kérelem benyújtása:

A Rendelet 4. § (4) bekezdése alapján közzétett választható, kötelező és munkakörhöz kötött továbbképzési programok minősítése iránti kérelem benyújtására szolgáló adatlapok, a szakmai szempontrendszer az oldal alján érhetők el.

Az elkészített adatlapot továbbképzési programonként az alábbi e-mail címre kell eljuttatni:

minosites@nszi.hu

III. Minősített továbbképzés lebonyolítása

A Rendelet 4. § (7), (8) előírása szerint a továbbképzés megvalósításával kapcsolatos dokumentumokat (Rendelet 2/A., 3., 4. számú melléklete) cégszerű aláírással ellátva  PDF-formátumban az alábbi e-mail címre kell megküldeni:

megvalositas@nszi.hu

Felhívjuk figyelmüket a beszámolási, illetve bejelentési kötelességük elektronikus teljesítése során a következőkre:

 • Minden dokumentum külön fájlban kapjon helyet a mellékleteivel együtt.
 • A mellékleteket minden esetben a hatályos Rendelet szerinti adattartalomnak megfelelően kell megküldeni.
 • A megvalositas@szgyf.gov.hu címre küldendő fájlok elnevezése a következő módon történjen:

Dátum_B_Beküldőpartnerneve_engedélyszám (kötőjelek és perjel nélkül)_dokumentum típusa

Pl.: 20180425_B_Mintaszervezet_T050482017_9_2000_SZCSM_3._sz._m

A minősített továbbképzési programok jelölései és típusai a Rendelet 3. §. (5) alapján:

T:        Szakmai tanfolyam

S:        Szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás

K:        Szakmai tanácskozás

U:        Külföldi vagy hazai tanulmányút

M:       Szakmai műhely

E:        Szakmai e-learning

B:        Szakmai blended-learning

GY:     Szakmai terepgyakorlati továbbképzés

A Rendelethez kapcsolódó ügymeneti táblázat

Határidők továbbképzési jegyzékben történő megjelentetéshez Bejelentési kötelezettségek Beszámolási kötelezettségek Bejelentési kötelezettségek nem indított programokról
Negyedév Továbbképzési jegyzék közzététele Közzétételbe bevonható programok benyújtási határideje Indítási bejelentés

Rendelet                               2/A. sz. melléklete

 

Megvalósított programokról (kivéve szakmai e-learning esetén)

Rendelet           3. sz. melléklete

 

Nem indított programokról

Rendelet 4. sz. melléklete

 

I. március 31-ig október 1.- december 31. A továbbképzési program indítását megelőzően legalább 10 munkanappal A továbbképzés zárónapját követő hónap utolsó napjáig

Szakmai e-learning esetén: a tárgyévet követő február 28. napjáig

A nem indított továbbképzést követő év február 28-ig
II. június 30-ig január 1.- március 31.
III. szeptember 30-ig április 1.- június 30.
IV. december 31-ig július 1.- szeptember 30.

IV. Kiegészítő információk a továbbképzést szervezők részére a Rendelet mellékleteit illetően

Bejelentőlap a továbbképzési program szervezéséről – 2/A. számú melléklet

 • A továbbképzési programok indítását valamennyi indítani szándékolt továbbképzési csoportra (egyértelműen elkülönített dokumentumon) szükséges előzetesen bejelenteni az indítást megelőzően legalább 10 munkanappal.
 • Indításra bejelentett továbbképzés esetén, amennyiben időpont, illetve helyszín változása következne be, a 2/A. számú mellékleten jelenthető be a módosítás, annak egyértelmű jelzésével, mely korábbi bejelentést érinti a változás.

Beszámoló a továbbképzési programokról – 3. számú melléklet

 • A beszámolókat a mellékletekkel együtt csoportonként külön szükséges elkészíteni, és a továbbképzés lebonyolítását követő hónap utolsó napjáig szükséges megküldeni.
 • Az elégedettségvizsgálat kérdőíveit a képző köteles öt évig megőrizni, a beszámolási kötelezettség teljesítése során az elvégzett elégedettségvizsgálat összesített eredményét, valamint a kérdőív egy kitöltetlen példányát szükséges megküldeni.

-A beszámoló mellékleteként a továbbképzés elvégzéséről igazolást kapott résztvevők névsorát, a kiadott igazolások sorszámával, a résztvevők működési nyilvántartási számával szükséges megküldeni.

Bejelentőlap a megelőző évben nem indított továbbképzési programokról –

 1. számú melléklet:
 • Továbbképzési programonként külön szükséges megtenni a bejelentést a tárgyévet követő év február 28-ig.
 • Továbbképzési program előzetesen bejelentett csoportjának elmaradásáról is szükséges bejelentést tenni egyértelműen jelezve, mely korábbi bejelentés vonatkozásában nem áll fenn a beszámolási kötelezettség.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt továbbképzést szervezőket, hogy a T, S, E, B, GY típusú szakmai továbbképzéseik esetében lehetőségük van az érvényes minősítéssel rendelkező továbbképzési programjuk eredeti pályázati adatlapjának beadását követő egy, illetve két éven belül

 • a továbbképzés tervezett helyszíneinek
 • a továbbképzés tervezett időpontjainak

a következő évre vonatkozóan aktualizált adatainak a megadására.

Az aktualizált adattartalom a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján kerül megjelenésre.

V. Az országos szociális szakmai továbbképzésekkel kapcsolatos ügyek intézésével foglalkozó munkatársak elérhetősége:

Választható, kötelező és munkakörhöz kötött továbbképzések minősítése:

Szőke Balázs

szoke.balazs@nszi.hu

 • Választható továbbképzések, kötelező és munkakörhöz kötött továbbképzések minősítése, továbbképzési jegyzékek, közzétételi bejelentők, indítási bejelentők, beszámolók:

Nagy-Kozár Szilvia

06-70/198-8474

nagy-kozar.szilvia@nszi.hu

 • Indítási bejelentők, beszámolók:

Gyurján Eszter

gyurjan.eszter@nszi.hu

 • Monitoring:

Csontos Ferenc Gábor

csontos.ferenc.gabor@nszi.hu

Adatlap kötelező és munkakörhöz kötött továbbképzési programok minősítéséhez 
Adatlap választható továbbképzési programok minősítéséhez 
Tájékoztatás a minősítés szakmai szempontjairól

 

 1,912 megtekintés