NO/SZGYO/498-8/2016

A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/SZGYO/498-8/2016. számú, Ebm Trade Kft. fenntartásában működő Idősek Ápoló Otthona intézményben nyújtott idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/SZGY/498-8/2016. számú ügyben hozott döntése

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/K. § (8) bekezdése, valamint az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.) 98. § (11) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott – döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/SZGY/498-8/2016. számú, Ebm Trade Kft. fenntartásában működő Idősek Ápoló Otthona intézményben nyújtott idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése Nógrád Megyei Kormányhivatal
Fenntartó neve Ebm Trade kft.
A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

Idősek Ápoló Otthona

3170 Szécsény, Rákóczi út 103/A.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezés idősek otthona
Letöltés
Közzététel napja 2016. szeptember 6.
Eltávolítás napja A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.

 20 megtekintés