Jogszabályok

Megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos jogforrások

2021. január 1-től a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF) számos feladatát a továbbiakban a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet látja el. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban Mmr) 19. § (6) pontja szerint a fentebb említett feladatok között szerepelnek a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások koordinációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok.

Fontosabb jogforrások

Nemzeti jogszabályok

 • 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)
 • 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról (Mmtv.)
 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv.)
 • 2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről (2020. július 1-jétől hatályos Tbj.)
 • 254/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. június havi emeléséről
 • 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
 • 692/2021. (XII.9.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. január havi emeléséről
 • 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről
 • 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről
 • 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról
 • 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról
 • 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról (Mmr.)
 • 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

Nemzetközi jogszabályok

Az Európai Unió szociális biztonsági koordinációs rendeletei az alábbi linkekről érhetők el:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=849

Kapcsolódó további jogforrások

 • 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
 • 2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról
 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.)
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Új Ptk.)
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.)
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
 • 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról
 • 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról (Efo.tv.)
 • 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
 • 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
 • 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról (Cst.)
 • 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról (Tny.)
 • 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről (Met.)
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja tv.)
 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szoctv.)
 • 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
 • 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.)
 • 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
 • 401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről
 • 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról
 • 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
 • 38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól
 • 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről
 • 55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet a START kártyák felhasználásnak, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól
 • 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
 • 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról
 • 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról
 • 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
 • 466/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
 • 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról
 • 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről
 • 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
 • 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.) FONTOS! A jogszabály egyes rendelkezéseit a veszélyhelyzet ideje alatt eltérően kell alkalmazni.

2022.

 1,363 megtekintés