Magyar-indiai egyezmény

A 2010. évi XXIX. törvénnyel került kihirdetésre a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság a szociális biztonságról szóló Egyezmény, amely a külügyminiszter 12/2013. (IV. 24.) KüM közleménye alapján 2013. április 1. napján lépett hatályba.
Az egyezmény tárgyi hatálya nem terjed ki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira, ezért az egyezmény rendelkezéseinek megfelelően csak együttműködési kötelezettség terheli a feleket az alábbiak szerint:
A magyar lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező és Magyarországon, valamint Indiában is biztosítási időt szerzett személy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását az erre a célra rendszeresített kérelem Adatlapon a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs hatóságnál kérheti. A kérelemhez mellékelni kell az igénylő által kitöltött és aláírt IN/HU 4 jelű formanyomtatványt, valamint az indiai jogviszonyokra vonatkozó egykorú, eredeti igazolásokat is. A rehabilitációs hatóság a kérelmet a magyar nemzeti szabályok alapján bírálja el, valamint gondoskodik az egyezmény rendelkezéseinek megfelelő módon a kérelem és mellékleteinek a külföldi illetékes intézmény részére történő továbbítása felől.

Az Indiában lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki Magyarországon is szerzett biztosítási időt, amelyre tekintettel a magyar ellátás megállapítását kéri, a külföldi illetékes intézménynél, az ott helyben szokásos módon teheti meg az erre vonatkozó igényének bejelentését.  A kérelemhez mellékelni kell a magyar jogviszonyokra vonatkozó egykorú, eredeti igazolásokat is (pl.: leckekönyv, katonakönyv, munkakönyv, munkaszerződés, jövedelemigazolás). A külföldi illetékes intézmény a kérelmet és mellékleteit az egyezmény rendelkezéseinek megfelelő módon továbbítja a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala részére a magyar eljárás lefolytatása érdekében.

Az illetékes külföldi intézmény elérhetőségei:

Employees’ Provident Fund Organization Head Office

14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi 110066, India

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság megállapításához a magyar és az indiai biztosítási időszakok összeszámítása nem lehetséges. A magyar ellátásra való jogosultság csupán a magyar nemzeti jogszabályban meghatározott mértékű magyar  biztosítási idő megléte esetén állapítható meg.
Az egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén az Indiában – a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján – a jogosultság megállapításának kért kezdő napján fennálló keresőtevékenység kizárja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását.
Az indiai öregségi vagy rokkantsági nyugdíj megállapítása, illetve folyósítása a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai tekintetében rendszeres pénzellátásnak minősül, ezért a magyar ellátás megállapítását kizárják. A külföldi ellátás megállapítása esetén a már folyósított magyar ellátást meg kell szüntetni a külföldi ellátás megállapítását megelőző nappal.

 9 megtekintés