Közművelődési pályázat

Háromszázmillió forint keretösszegű közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot hirdetett az Emberi Erőforrások Minisztériuma olyan települési önkormányzatok számára, amelyek közművelődési intézményt, közösségi színteret saját fenntartásban vagy közművelődési megállapodás keretében működtetnek.
Idén is 300 millió forint közművelődési támogatás települési önkormányzatoknak

A pályázat célja közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki-technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartása, felújítása.A vissza nem térítendő költségvetési támogatást a települési önkormányzatok által vállalt önrész arányában kell megállapítani. A támogatás minimális mértéke 100.000 forint, míg maximális mértéke legfeljebb a vállalt önrész kilencszerese lehet.

A 300 millió forintos keretösszeg 40%-át a települési önkormányzat által 2015. január 1-jét követően alapított közművelődési intézmény vagy közösségi színtér után, 60%-át a fenti kategóriába nem tartozó települési önkormányzat által fenntartott, továbbá a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő intézmény vagy közösségi színtér után, a települési önkormányzat által vállalt önrész arányában kerül felosztásra.

A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések esetében, valamint a települési önkormányzat által 2015. január 1-jét követően alapított közművelődési intézmény vagy közösségi színtér esetében a vállalt önrész mértékét háromszoros súllyal kell figyelembe venni a támogatás megállapításakor. A két feltétel együttes fennállása esetén a vállalt önrészt kilencszeres súllyal kell tekintetbe venni.

A pályázat benyújtása elektronikus úton a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül van lehetőség. Benyújtási határidő: 2016. július 15. A pályázatokkal kapcsolatos döntésekről az érintettek 2016. szeptember 16-ig értesülnek elektronikus úton, valamint a www.kormany.hu honlapon.

A részletes pályázati kiírás az Emberi Erőforrások Minisztériuma oldaláról, az alábbi képre kattintva:

 

 514 megtekintés