KÖZLEMÉNY FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁS VONATKOZÁSÁBAN FENNTARTÓVÁLTÁS KAPCSÁN

Fülöp Attila államtitkár úr, a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2022 (VI. 28.) BM utasítás 6. sz. függeléke 24. B) 20. pontjában biztosított jogkörben meghozta döntését a Balogh Mátyás Református Diakóniai Központ (korábban Hajnal István Integrált Szociális Intézmény Békés Vármegye) fenntartóváltása kapcsán készült működési támogatásával és plusz támogatásával.

 

Döntési lista 

 

 

 279 megtekintés