Közlemény az egyes szociális szolgáltatások és a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó szolgáltatások 2023. február havi befogadható kapacitásairól

Központi költségvetési támogatásban az a szociális, gyermekjóléti szolgáltatást biztosító fenntartó részesülhet, aki a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre került, és az általa nyújtott szolgáltatás a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe befogadásra került.

Amennyiben a fenntartó által nyújtott szolgáltatás esetében a befogadás általános – a rendelkezésre álló kapacitástól független – feltételei nem állnak fenn, akkor a szociálpolitikáért felelős miniszter a befogadásról az általa meghatározott és közleményben közzétett kapacitások alapján dönt.

A fenntartó a közleményben foglalt feltételek figyelembevétele mellett kérelmet nyújthat be az általa nyújtani vagy bővíteni kívánt szolgáltatásra vonatkozóan.

A közleményben felsorolt szolgáltatásokra, illetve az azokhoz rendelt kapacitásokra érkező kérelmek – melyek a kiírás egyéb feltételeinek megfelelnek – érkezési sorrendben kerülnek elbírálásra, előzetes szakhatósági eljárás keretében.

(A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. § (1)-(2),(2d); a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 145.§ (1),(2g); a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 19/A. § (1)-(2) bekezdései alapján.)

A kapacitás befogadására irányuló kérelmek Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárnak címezve, a Belügyminisztérium 629214158 KRID azonosítóval jelölt hivatali kapuján keresztül elektronikus formában, vagy tértivevényes postai küldeményként a 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. címre nyújthatók be.

 

Kapacitás közlemény: Közlemény befogadható kapacitásról_2023. február

 1,363 megtekintés