Közlemény az egyes szociális szolgáltatások és a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó szolgáltatások 2023. évi befogadható kapacitásairól

Közlemény az egyes szociális szolgáltatások és a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó szolgáltatások 2023. évi befogadható kapacitásairól

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 19/A. § (1) bekezdése szerint a finanszírozási rendszerbe való befogadás érdekében a miniszter minden év január 15-éig a Szociális Ágazati Portálon közzéteszi a befogadható kapacitást.

A kapacitás befogadására irányuló kérelmek Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárnak címezve, a Belügyminisztérium 629214158 KRID azonosítóval jelölt hivatali kapuján keresztül elektronikus formában, vagy tértivevényes postai küldeményként a 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. címre nyújthatók be.

 

Kapacitás közlemény: Közlemény 2023. évi befogadható kapacitásokról

 

 2,313 megtekintés