Közlemény az egyes szociális szolgáltatások 2022. június havi befogadható kapacitásairól

Központi költségvetési támogatásban az a szociális, gyermekjóléti szolgáltatást biztosító fenntartó részesülhet, aki a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre került, és az általa nyújtott szolgáltatás a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe befogadásra került.

Amennyiben a fenntartó által nyújtott szolgáltatás esetében a befogadás általános – a rendelkezésre álló kapacitástól független – feltételei nem állnak fenn, akkor a szociálpolitikáért felelős miniszter a befogadásról az általa meghatározott és közleményben közzétett kapacitások alapján dönt.

A fenntartó a közleményben foglalt feltételek figyelembevétele mellett kérelmet nyújthat be az általa nyújtani vagy bővíteni kívánt szolgáltatásra vonatkozóan.

A közleményben felsorolt szolgáltatásokra, illetve az azokhoz rendelt kapacitásokra érkező kérelmek – melyek a kiírás egyéb feltételeinek megfelelnek – érkezési sorrendben kerülnek elbírálásra, előzetes szakhatósági eljárás keretében.

Közlemény az egyes szociális szolgáltatások 2022. június havi befogadható kapacitásairól

 790 megtekintés