Közlemény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 58/A. § (2c) bekezdés b) pontjához

Az a szociális szolgáltatást nyújtó fenntartó, aki a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre került, és az általa nyújtani kívánt szolgáltatás a szociális szolgáltatások területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerébe befogadásra került, központi költségvetési támogatásban részesülhet. A befogadás szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 58/A. § bekezdései szabályozzák. Ha a rendelkezésre álló kapacitástól független, az Szt. 58/A. § (2b)-(2c) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak a fenntartó által nyújtani kívánt szolgáltatás esetében, akkor az alapján kerülhet a szolgáltatás befogadásra. Az egyik ilyen eset, ha a fenntartó a szolgáltatás létesítésére elnyert pályázattal rendelkezik. A pályázatok listáját, melyek a kapacitástól független befogadást megalapozhatják, a miniszter közleményben teszi közzé.

A közleményben felsorolt pályázati lista bővítése szükségessé vált. A Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya elkészítette a módosított közleményt, a pályázati lista kiegészült a „VCA-KP-1-2022/2 Civil szervezetek gépjármű-beszerzési támogatása (kizárólag szociális és gyermekjóléti szolgáltatás létrehozásával, bővítésével megvalósuló pályázat)” sorral. Fülöp Attila államtitkár úr jóváhagyta a módosítást.

Közlemény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 58/A. § (2c) bekezdés b) pontjához

 2,068 megtekintés